logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

ÚŘEDNÍ HODINY V SPC

V době hlavních prázdnin si zaměstnanci SPC vybírají řádnou dovolenou. Provoz bude obnoven v pátek 27.8. 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Ve středu 30.6. 2021 ukončíme výuku v 8.45 hod. po vydání vysvědčení. Pak bude následovat výdej obědů. Školní družina má tento den omezený provoz do 12.00 hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAHÁJENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

V pondělí 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka všech žáků školy.

Podmínkou k účasti na prezenčním vzdělávání je nařízené neinvazivní antigenní testování žáků 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Před nástupem do výuky bude probíhat samoodběr žáků LEPU testem. U žáků 1. a 2. třídy základní školy praktické, žáků speciální školy a střední praktické školy bude nutná přítomnost zákonných zástupců těchto žáků jako asistujících osob při vyhodnocení testu.

Každé pondělí a čtvrtek po dobu testování žáků nebude provoz ranní družiny.

Obědy budou všem žákům automaticky v týdnu prezenční výuky přihlášeny.

Děti, které v posledních 90 dnech byly pozitivní na Covid - 19, se testům podrobovat nemusí. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce doložit lékařským písemným potvrzením v den nástupu dítěte do školy. Pokud tak neučiní, dítě bude testováno dle harmonogramu školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K VÝUCE

Od pondělí 22. 3. 2021  až do odvolání nadále pokračuje výuka formou distančního vzdělávání.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K PROVOZU SPC

Omezení chodu SPC Benešov z důvodu nemoci  a uzavření školy do odvolání.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Školní jídelny budou od 1. 3. 2021 do 19. 3. 2021 vařit obědy pro žáky za dotovanou cenu. Jídlo bude vydáváno u výdejního okénka. Strávník se musí předem nahlásit e-mailem, telefonátem nebo SMS zprávou, kde uvede jméno, školu a třídu. Ve výdeji se budou střídat jednotlivé školní jídelny, sledujte prosím jejich webové stránky.

  1. 3.  -    5. 3. Školní jídelna Karlov
  8. 3.  -  12. 3. Školní jídelna Dukelská
15. 3.  -  19. 3. Školní jídelna Jiráskova
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLY

Vzhledem k vážné aktuální epidemiologické situaci je naše škola z nařízení vlády od 1. - 19. března 2021 uzavřena. Bude probíhat distanční výuka, obědy jsou žákům hromadně odhlášeny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ

Při vstupu do budovy školy bude každému žákovi či návštěvě digitálně změřena teplota. V případě zvýšené teploty (naměřená teplota 37 °C a vyšší) nebude tato osoba vpuštěna do budovy školy. Pokud žák bude mít teplotu nebo bude vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19,  škola zkontaktuje zákonného zástupce žáka se žádostí na jeho okamžité vyzvednutí.

Prosíme proto rodiče, abychom předešli případným problémům, měřte teplotu dětem doma před odchodem do školy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Škola se uzavírá z důvodu výskytu onemocnění COVID - 19. Uzavření trvá od 8. 2. - 12. 2. 2021. V této době bude probíhat distanční výuka. Obědy jsou žákům hromadně odhlášeny. 
Od 15. 2. - 19. 2. mají děti jarní prázdniny. Do školy se vracíme v pondělí
22. 2. 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

Dne 1. 1. 2021 zemřela po krátké těžké nemoci naše kolegyně, kamarádka a výborná učitelka paní Mgr. Miroslava Kyselková, která posledních 17 let vykonávala funkci zástupkyně ředitelky školy.

Společnou vzpomínkou uctěme její památku. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENÍ VÝUKY DNE 18. 12. 2020

Z důvodu nařízení vlády půjdou žáci do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA OD STŘEDY 18. 11. 2020

PROVOZ VŠECH TŘÍD VČETNĚ ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI DODRŽENÍ VŠECH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ JE BEZ OMEZENÍ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVRŽENÍ DISTANČNÍ VÝUKY

I. A (1., 2. roč.)
Tř. uč. paní Jaroslava Pilátová
Distanční výuka formou konzultací přes e-mail. Předávání výukových materiálů každý pátek v 8:00 hod. před školou.

III. A (3., 4. roč.)
Tř. uč. Mgr. Jana Černá
každý den
10:00 - 11:00 - on-line výuka, 3. ročník
11:30 - 12:30 - on-line výuka, 4. ročník
09:00 - 10:00 - konzultace

V. A (5., 6. roč.)
Tř. uč. Mgr. Jana Feiglová
každý den on-line výuka
Pondělí
10:00 – 10:30 – 5. ročník – Vl + ČJ
11:00 – 11:40 – 5. ročník – Př
13:00 – 13:30 – 5. + 6. ročník – M
Úterý
11:00 – 11:30 – ČJ
11:40 – 12:10 – M
14:00 – 14:30 – konzultace + OV
Středa
11:00 – 11:30 – ČJ
13:00 – 13:30 – M
13:40 – 14:10 – AJ 
Čtvrtek
11:00 – 11:30 – 6. ročník - Př
11:40 – 12:10 – ČJ
14:00 – 14:30 – konzultace
Pátek
11:00 – 11:30 – ČJ
13:00 – 13:30 – M – geometrie
13:40 – 14:10 – konzultace + D

VII. A
Tř. uč. PaedDr. Blanka Takáčová
denně
08:30 - 10:15 – on-line výuka
pátek 11:00 - 11:45 – on-line výuka D
čtvrtek 11:00 - 11:45 – on-line výuka Fy
pondělí 11:00 - 11:30 – on-line výuka Př
úterý 10:30 - 11:00 – on-line výuka Z

VIII. A
Tř. uč. Mgr. Josef Bohůněk
denně
08:30 – 09:00 – on-line výuka ČJ
09:10 – 09:40 – on-line výuka Po - ČJ, Út - Př,St - ČJ, Čt - Mg, Pá - Fy
10:00 – 10:45 – on-line výuka M
Út – 11:00 – 11:45 – on-line výuka ČJ
St, Pá – on-line konzultace
Čt – on-line výuka D
St – od 11:00 - 11:30 – on-line výuka Z + VkZ

IX. A
Tř. uč. Mgr. Michaela Pivoňková
každý den
10:00 - 10:45 - on-line výuka ČJ
10:55 - 11:40 - on-line výuka M
08:55 - 09:40 - on-line výuka Ch
08:55 - 09:40 - on-line výuka D
11:50 - 12:35 - on-line výuka Fy

I.SA (1., 2., 5. roč.)
Tř. uč. Mgr. Denisa Absolonová
Distanční výuka formou pátečních konzultací a zasílání pracovních listů přes e-mail. Předávání výukových materiálů vždy v pátek v 8:00 hod. před školou.

I.SB (1., 3., 4., 5.,6. roč.)
Tř. uč. Bc. Lenka Kotoučová
Asistentky pedagoga předávají výukový materiál přes e-mail, nebo po dohodě ve škole.

VI. S (6., 8., 9., 10. roč.)
Tř. uč. Mgr. Dana Račanová
Distanční výuka formou konzultací přes e-mail. Předávání výukových materiálů každé úterý  od  8:00  do 11:00 hod. před školou.

VII. S (7., 8., 9. roč.)
Tř. uč. Mgr.  Markéta Dvořáková
Po, Pá  od 14:00 - on-line připojení
Po - Pá  10:00 - 13:00 - konzultační hodiny
Úkoly formou pracovních listů jsou zasílány e-mailem, nebo se předávají po domluvě ve škole.

I. P (1., 2. roč.)
Tř. uč. Mgr. Radka Svobodová
každý den
09:00 - 10:00 - on-line vyučování
Pá - 10:00 - 11:00 - konzultační hodiny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉM CENTRU

(OD 2. 11. 2020  DO ODVOLÁNÍ)

DENNĚ OD 8.00  - 12.00 HODIN

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

- omezuje provoz vysokých škol (včetně zahraničních a poboček) podle zákona č. 111/1998 Sb. tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

- omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou

 • povinné školní docházky,
 • praktického vyučování a praktické přípravy;
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktických škol jednoletých a dvouletých.

- omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd se zaokrouhluje). Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny, jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. Tato pravidla pro 2. stupeň ZŠ se netýkají škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, které se vzdělávají prezenčně, a nevztahuje se také na nižší stupně víceletých gymnázií, respektive nižší stupně osmiletého programu v konzervatoři (tedy žáci zde plnící povinnou školní docházku).

- omezuje provoz ZUŠ a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, s výjimkou individuální výuky v ZUŠ (tj. jeden učitel a jeden žák).

- provoz středisek volného času a školních klubů a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

- provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv a provoz škol a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

Od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ZÁŘÍ 2020

 
 • začátek školního roku 2020/2021
 • v 8,00 hod. žáky před budovou školy převezmou třídní učitelé, po jednotlivých třídách půjdou do svých učeben
 • přítomným rodičům žáků bude umožněn vstup pouze s rouškou
 • po 1. vyučovací hodině v 8,45 hod. budou žáci učitelem odvedeni zpět před budovu školy
 • na tento den mají všichni žáci odhlášené obědy

PROSÍME, DODRŽUJTE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nástěnka

obrázek
Vysvědčení rozdáme ve středu 30. června 2021.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
 • image 32
 • image 33
 • image 34
 • image 35
 • image 36

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy