logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Za to, jak jsme byli v I. S a V. S celé pololetí školního roku pilní, se nám dostalo sladké odměny. Majitelka benešovské cukrárny La Pausa, paní Orhideja Vojnović, pro nás vystrojila přímo pohádkovou party. Palačinka stíhala palačinku, různé druhy barevných a lahodných dortíků se nestačily nosit ze zákulisí. Personál cukrárny byl na nás velmi milý a dětem plnil všechna přání. Jako bychom se ocitli v nějaké pohádce! Ze strany cukrárny La Pausa se jednalo o laskavost, za kterou paní majitelce s dojetím děkujeme!


NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY Během hodin VV se v 9. A celý rok zabýváme netradičními výtvarnými technikami. Před pololetím jsme vytvářeli různé pasparty a jednou z nich je i pasparta odkrýváním. Současně jsme procvičili i techniku roztírání soft pastelu. Pečlivost, dodržení pracovního postupu a radost při závěrečné fázi práce byla odměnou žákům i vyučujícím. V této dvouhodinovce platilo: CESTA JE CÍL.

SEZNAMOVÁNÍ S FYZIKOU V VI. A

SEZNAMOVÁNÍ S FYZIKOU V VI. AV 6. ročníku se dozvídáme základy fyziky. Obě pololetí budou ve znamení pokusů. Začali jsme odvážně s měřením a postupně si doslova osaháme a seznámíme se s dalšími základními fyzikálními veličinami. Pokusy a praktické hodiny jsou tou nejlepší vzdělávací metodou a navíc nás všechny moc baví!

TANDEMOVÁ VÝUKA V IX. A

TANDEMOVÁ VÝUKA V IX. ATaké deváťáci měli možnost vzdělávání českého jazyka tandemovou výukou. V průběhu deseti vyučovacích hodin měly obě vyučující i asistentka plné ruce práce a žáci nesčetně podnětů, individuálních i skupinových úkolů, práci s chybou, soutěží a problémových situací, jež se v jazykové, literární i komunikační a slohové oblasti českého jazyka dají vytvořit. Škola byla v mnoha těchto hodinách pro všechny zúčastněné zábavou a hrou.

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ

Rok se s rokem sešel a máme tu znovu adventní čas! Období, kdy jsou Vánoce – jak se říká – za rohem a děti se už nemohou dočkat Ježíška a dárků.

V úterý 29. 11. 2022 nám toto čekání přišli zpříjemnit výborní mladí hudebnící ze Základní umělecké školy v Benešově spolu se svými pedagogy. Koncert byl zorganizován tak efektivně, že produkce hudebníků v tělocvičně naší školy zaujala i žáky a žáčky, u nichž jsme dlouhodobější udržení pozornosti nečekali, a dokonce i největší školní zlobivce a průšviháře. Všichni dokázali během koncertu relaxovat, soustředěně naslouchat, a odměnit žáky a pedagogy ZUŠ řadou nadšených potlesků. A to nejen na závěr skladeb. Při té poslední už všechny děti naší školy s nadšením tleskaly do rytmu!

Určitě to všem zúčastněným před Ježíškem zajistí kladné body a pod stromečkem najdou nějaký ten dáreček navíc...

ZUŠko, ještě jednou moc děkujeme, bylo to zkrátka prima a snad si na nás vzpomenete i příští rok!


PLAVÁNÍ

PLAVÁNÍDne 5. 12. 2022 děti úspěšně zahájily plavecký výcvik v benešovském bazénu.
Věříme, že nadšení bude doprovázet naše plavce až do února.

TVOŘÍME V ŠD

TVOŘÍME V ŠD

LISTOPAD 

Provázky a motání nás učarovalo. Proplétáme se i mezi sebou - ”Pletla v kytku rozmarýnku”. Tvoříme náramky na ruce, chytlo nás pouhé omotávání klacíků, ale učíme se i uvázat uzel, nebo kličku. Až se ještě více zdokonalíme, uvidíte, co všechno dokážeme. 


TVOŘÍME V ŠD

TVOŘÍME V ŠD

ŘÍJEN 

V říjnu jsme si pohrávali s podzimní přírodou - pokoušeli jsme se rozeznávat kaštany od  žaludů, ořechy, ovoce, listy stromů a žasli jsme nad jejich barvami. Rozmanitost barev a tvarů nás nabádala k tvorbě dekorací, výzdoby družiny a nástěnky u školní jídelny. Překvapilo nás, kolik lidových písní a říkadel se věnuje jablíčkům, hruškám, zvířátkům, větříčku, plodinám, přírodě. Podzim k nám opravdu přišel. 


TVOŘÍME V ŠD

TVOŘÍME V ŠD

ZÁŘÍ                                              

Školní rok jsme zahájili pohádkově. Ponořili jsme se do příběhů našich klasických pohádek - O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce, O veliké řepě... Ale připomněli jsme si možná i zapomenuté postavičky Večerníčků a jejich svět. Naplněni zážitky jsme vše ztvárnili také výtvarně, aby postavičky s námi zůstaly co nejdéle.  


VÁNOČNÍ VÝSTAVA V DDM

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V DDMVe známé vánoční písničce se zpívá: „Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš…?“ Dětem z I. S a V. S ale v pondělí 21. 11. rozhodně zima nebyla. I přes nepříznivé počasí je totiž u srdíček zahřála prodejní vánoční výstava v Domě dětí a mládeže v Benešově. Pod dohledem vyučujících každý z žáků a žákyň „ukořistil“ vánoční pohlednici a drobný výrobek dle vlastního výběru, který si s velkým potěšením odnesl domů, aby jím ozdobil rodinné Vánoce. 

DIVADLO V BYSTŘICI

DIVADLO V BYSTŘICI

Již 30. ročník tradičního bystřického festivalu nazvaného Dny loutkového divadla se uskutečnil od 7. – 11. listopadu. Celý festivalový týden byly připraveny dvě loutkové pohádky denně od různých souborů. Naši žáci ze 4., 5., a 6. ročníku zhlédly páteční loutkovou pohádku Detektiv Emil a králík s velkýma ušima, s kterou přijel pražský soubor Buchty a loutky. Sál byl téměř plný a na děti čekal nevšední loutkový zážitek.


MLADÍ CHEMICI Z IX. A

MLADÍ CHEMICI Z IX. A

První laboratorní práce z chemie je pro deváťáky velmi očekávanou dvouhodinovkou praktických činností. Připravili se svědomitě a donesli si zadané pomůcky- „chemikálie“, aby mohli splnit zadaný úkol: oddělování složek směsí.

Společně jsme prováděli filtraci, destilaci, usazování, rozpouštění, krystalizaci. Mnoho pokusů, pozorování, vyřčení předpokladů, vyvozování závěrů, zápisy i nákresy…to vše včetně umytí a uklizení laboratorního skla jsme zvládli jako tým a těšíme se na další laborky!


WORKSHOP ZTV

WORKSHOP ZTV
O prospěšnosti pohybu pro naše zdraví víme všichni. Bonusem je, pokud nás pohyb také baví. A přesně to se podařilo dětem ze speciálních tříd při pondělní ukázkové hodině zdravotní tělesné výchovy!

V rámci projektu, jehož se naše škola účastní, nás navštívila lektorka ZTV a předvedla dětem ve školní tělocvičně svůj „kouzelný měšec“. Nečekaně z něj vytáhla „padák“, molitanový míč a malé balónky. Žáci a žákyně se na vlastní kůži přesvědčili, jaký průvan a vlny dokáže vygenerovat taková kolektivně rozhoupaná plachta (řečená „padák“), jak těžké je přejít přes vzdouvající se „vlny“, že na plachtě se dá i pohoupat nebo točit a jaká legrace je vyhazování míče pomocí plachty vysoko do vzduchu. Žáci předvedli vynikající kolektivní spolupráci. Známé heslo „Přeskoč, přelez, nepodlez!“ pro naše děti tentokrát rozhodně neplatilo. Podlézaly průvanem pod rozhoupanou plachtou velmi ochotně a nadšeně. Zahrály si také s masážními balónky, zkoumaly, jak šikovná mají chodidla, a z hodiny odcházely se smíchem a s dokonale promasírovanými tělíčky.  


POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTDne 25. 10. měli žáci ZŠ a PŠ Benešov tematickou výuku ‚‚Požární bezpečnost‘‘, při které nechyběla přítomnost profesionálního hasiče z HZS Říčany, pana Davida Wolfa. Žáci mohli vidět zásahové oblečení s helmou, protichemický oblek, tyvek, vzduchový dýchací přístroj a názorná videa ze zásahů a taktických cvičení. Žáci byli poučeni o požární bezpečnosti ve vnitřních i venkovních prostorách.

NÁVŠTĚVA MEZIČASU

NÁVŠTĚVA  MEZIČASUDne 3.11. si žáci 9. a 8. třídy prohlédli prostor v nízkoprahovém klubu Mezičas, od Sandry Nechybové dostali základní informace o možnostech členství a pravidlech využívání této služby. Také si mohli vyzkoušet různé možnosti zábavy v tomto zařízení .

PODZIM S JOSEFEM LADOU

PODZIM S JOSEFEM LADOU

Putování s kocourem Mikešem

 Během celého měsíce října nás provázely vzpomínky na život a dílo spisovatele a ilustrátora Josefa Lady. S putováním životem Josefa Lady nám pomohla nejznámější postavička Ladova díla, kocour Mikeš. Tímto projektem jsme si přiblížili jednoduchost, obyčejnost a krásu Ladovy tvorby. Cílem bylo, aby Ladovy obrázky v nás citlivě zanechaly, ten pocit útulnosti a hřejivosti, který z tvorby J. Lady vyzařuje.


TANDEMOVÁ VÝUKA V VII. A

TANDEMOVÁ VÝUKA V VII. A"Poctivé studium je energeticky náročnou záležitostí, proto naši sedmáci a osmáci pravidelně doplňují potřebné kalorie. Tentokrát to ovšem pojali zcela výjimečně: Pod dohledem pedagogů si sami během hodin tandemové výuky připravili vynikající a voňavé kuřecí řízečky. K řízkům se podával chléb. Kluci a holky si vyzkoušeli nejen přípravu samotného pokrmu, ale také týmovou spolupráci, etiketu stolování a úklid v kuchyňce. Zkrátka dovednosti důležité pro reálný život. Výsledek byl rozhodně na jedničku s hvězdičkou!"

TVOŘENÍ S DÝNĚMI

TVOŘENÍ S DÝNĚMIŽáci II. S  si v rámci pracovního vyučování užívali podzimní hrátky s přírodninami.

TĚLESNÁ VÝCHOVA VE TŘÍDĚ VI. A

TĚLESNÁ VÝCHOVA VE TŘÍDĚ VI. AV rámci tělesné výchovy využíváme také sportovního areálu Sladovka. Cvičení na posilovacích strojích je pro nás zábavou a zpestřením tradičních hodin ve školní tělocvičně.

UČÍME SE PRO ŽIVOT

UČÍME SE PRO ŽIVOT
Ve cvičném bytě jsme trénovali tělo i mysl. Děti se učily manipulaci s předměty (zametání), hledaly a párovaly reálné předměty s obrázky, svačily, následně si po sobě umyly a utřely nádobí (s pomocí).
Cvičný byt je pro nás příjemným prostředím, které budeme s chutí pravidelně využívat.
Více fotek naleznete v galerii.

PROJEKTOVÁ VÝUKA VE III. S

PROJEKTOVÁ VÝUKA VE III. S
Během zářijové projektové výuky na téma "Vzpomínky na prázdniny, babí léto" si žáci III. S užili spoustu zábavy.
Poznávali přírodniny, pracovali s různými materiály, oslavili Mezinárodní den čokolády ochutnáváním sladké dobroty a  žasli nad kouzlem lentilek.

UPOZORNĚNÍ

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
V tento den končíme v 8:45 hod.
Dětem jsou odhlášeny obědy.
Školní družina nebude v provozu.

V pátek, pondělí a úterý končí výuka takto:
V 11:40 hod. pro přípravný stupeň, speciální třídy a I. stupeň ZŠ
(1. - 5. ročník).
Ve 12:35 hod. pro II. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník) a praktickou školu.
V tyto dny bude školní družina v obvyklém provozu.


Nástěnka

obrázek
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý
31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy