logotyp
Login

Naše škola

 • Vývoj

Zvláštní škola Benešov od 1.9. 1955
Základní škola Benešov od 1.9. 2005
Základní škola a Praktická škola Benešov od 1.9. 2006
Praktická škola dvouletá, kód oboru vzdělání 78-62-C/02  /střední škola/ od 1.9. 2006
Speciálně pedagogické centrum od 1.3. 2013
Výdejna školních obědů od 1.1. 2015
Přípravný stupeň základní školy speciální od 1.9. 2017
Škola je příspěvkovou organizací od 1.1. 2003

 • Současnost

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654.
Zřizovací listina vydána v Benešově 3.4. 2006, podepsána panem starostou města Ing. Petrem Koubou, s účinností  od 1.9. 2006. 

 • Vedení školy

Mgr. Ludmila Králová, ředitelka školy
Mgr. Jitka Boháčová, zástupkyně ředitelky školy  

 • Obecné údaje

Počet tříd: 11
Počet žáků: 80
Odd. šk. družiny: 5
Počet ped. pracovníků: 30
Počet správních zaměstnanců: 5
Psycholog SPC:  1
Speciální pedagog SPC: 1

 • Zřizovatel

Město Benešov

 • Vzdělávací programy

Přípravný stupeň
ŠVP pro přípravný stupeň základní školy speciální.

Základní škola /praktická/
ŠVP pro základní vzdělávání.

Základní škola speciální
ŠVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální, díl I.
ŠVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální, díl II.

Praktická škola dvouletá, kód oboru vzdělání  78-62-C/02 
(střední škola)
Učební dokumenty - Praktická škola dvouletá.

Školní družina
ŠVP školní družiny. • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Metodik prevence
PaedDr. Blanka Smržová
Telefon: 775 615 503
E-mail: blanka@takacova.cz
Konkrétní termín a čas konzultace na základě telefonické nebo osobní domluvy. 

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Boháčová
Telefon: 739 907 201
Konzultační hodiny: pondělí 11:00 - 11:45
Konkrétní termín a čas konzultace na základě telefonické nebo osobní domluvy.

Školní psycholog
PhDr. Danuše Slánská
Telefon: 734 357 465
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 14:00
V případě potřeby lze vždy konkrétní termín konzultace, popř. intervence dohodnout po telefonické nebo osobní domluvě.
 • Školská rada
Mgr. Hana Mikulcová - zástupce zřizovatele
Mgr. Jana Černá - zástupce pedagogických pracovníků
Paní Petra Boučková - zástupce rodičů

  
 • GDPR

Kontaktní údaje správce:
Škola: Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654
Adresa: Hodějovského 1654, 256 01 Benešov
Tel.: +420 739 090 367
       +420 317 723 784
e-mail: zvsbenesov@cbox.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyžaduje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí stýkajících se Vašich osobních údajů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte školu.

Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé osobní informace.

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Petr Štětka
Email: poverenec@benesov-city.cz
Tel.: +420 731 609 403

Nástěnka

obrázek
ZÁPI DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
5. 4. 2023
OD 14 do 16 HOD.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
6. 4. 2023.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
 • image 32
 • image 33
 • image 34
 • image 35
 • image 36

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy