logotyp
Login

Naše škola

 • Vývoj

Zvláštní škola Benešov od 1.9. 1955
Základní škola Benešov od 1.9. 2005
Základní škola a Praktická škola Benešov od 1.9. 2006
Praktická škola dvouletá, kód oboru vzdělání 78-62-C/02  /střední škola/ od 1.9. 2006
Speciálně pedagogické centrum od 1.3. 2013
Výdejna školních obědů od 1.1. 2015
Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny Na karlově Benešov, tel: 317 723 543
Přípravný stupeň základní školy speciální od 1.9. 2017
Škola je příspěvkovou organizací od 1.1. 2003

 • Současnost

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654.
Zřizovací listina vydána v Benešově 3.4. 2006, podepsána panem starostou města Ing. Petrem Koubou, s účinností  od 1.9. 2006. 

 • Vedení školy

Mgr. Ludmila Králová, ředitelka školy
Mgr. Jitka Boháčová, zástupkyně ředitelky školy  

 • Obecné údaje

Počet tříd: 12
Počet žáků: 81
Odd. šk. družiny: 4
Počet ped. pracovníků: 31
Počet správních zaměstnanců: 5
Psycholog SPC:  1
Speciální pedagog SPC: 1

 • Zřizovatel

Město Benešov

 • Vzdělávací programy

Přípravný stupeň
ŠVP pro přípravný stupeň základní školy speciální.

Základní škola /praktická/
ŠVP pro základní vzdělávání.

Základní škola speciální
ŠVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální, díl I.
ŠVP pro základní vzdělávání žáků v základní škole speciální, díl II.

Praktická škola dvouletá, kód oboru vzdělání  78-62-C/02 
(střední škola)
Učební dokumenty - Praktická škola dvouletá.

Školní družina
ŠVP školní družiny. • ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Metodik prevence
PaedDr. Blanka Smržová
Telefon: 775 615 503
E-mail: blanka@takacova.cz
Konkrétní termín a čas konzultace na základě telefonické nebo osobní domluvy. 

Výchovný poradce
Mgr. Jitka Boháčová
Telefon: 739 907 201
Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 10:45
Konkrétní termín a čas konzultace na základě telefonické nebo osobní domluvy.

Školní psycholog
PhDr. Danuše Slánská
Telefon: 734 357 465
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 14:00
V případě potřeby lze vždy konkrétní termín konzultace, popř. intervence dohodnout po telefonické nebo osobní domluvě.
 • Školská rada
Mgr. Hana Mikulcová - zástupce zřizovatele
Mgr. Jana Černá - zástupce pedagogických pracovníků
ing. Lucie Adámková - zástupce rodičů

  
 • GDPR

Kontaktní údaje správce:
Škola: Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654
Adresa: Hodějovského 1654, 256 01 Benešov
Tel.: +420 739 090 367
       +420 317 723 784
e-mail: zvsbenesov@cbox.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem zajištění vzdělávání. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho uděleného souhlasu, který vždy vyžaduje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Škola na základě uložené povinnosti jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí stýkajících se Vašich osobních údajů. V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte školu.

Na těchto stránkách se neuchovávají žádné citlivé osobní informace.

Kontaktní údaje pověřence:

Ing. Petr Štětka
Email: poverenec@benesov-city.cz
Tel.: +420 731 609 403

Nástěnka

obrázek
VYSVĚDČENÍ ROZDÁME
28. 6. 2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
 • image 32
 • image 33
 • image 34
 • image 35
 • image 36

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy