logotyp
Login

ZŠ a PŠ Benešov

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZŠ A PŠ BENEŠOV, HODĚJOVSKÉHO 1654.

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654 - fotografie nové budovy.

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654 - fotografie nové budovy.


Školní rok 2018 - 2019 probíhal v mimořádných podmínkách. Celá škola se v jeho průběhu stěhovala do nové budovy, do prostor nově postavené nezařízené školy. Již po několik let jsme se snažili získat jiný vyhovující objekt a v tomto školním roce se nám to podařilo, za což patří poděkování městu Benešov, které postavilo budovu bez dotací, z finančních zdrojů města. Díky tomuto vstřícnému kroku se potvrdilo, že školy našeho typu, speciální školy, mají ve vzdělávacím systému svoje nezastupitelné místo a že je třeba je podporovat. Pocítili jsme tak uznání za svoji práci, za to, že vzdělávání postižených dětí je stejně důležité jako u zdravých.
S těmito mimořádnými okolnostmi souvisela i složitější organizace školního roku. Pololetní vysvědčení jsme vydali o den dříve, 30.1. 2019, abychom mohli 31.1. 2019 začít stěhovat. Využili jsme k tomu i pololetní prázdniny. Po jarních prázdninách vypukla poměrně náročná akce. Muselo být vystěhováno a zároveň nastěhováno všechno zařízení, kabinety, vybavení celé školy tak, abychom mohli plynule navázat na přerušenou výuku. Vše se společnými silami podařilo a skutečně jsme 18.2. 2019 zahájili výuku ve škole zkušebním provozem. Oficiální otevření proběhlo 25.2. 2019 za účasti představitelů města, zástupců stavební firmy, učitelů i veřejnosti.


Historie školy

  • Historie naší školy i její budovy, která se jmenuje Vila Katuška :

Budova základní školy stojí na Konopišťské ulici a postavena byla v roce 1894. Vystřídalo se v ní několik majitelů. Jméno dostala po manželce jednoho z posledních majitelů, Kateřině Kuželové. Benešovští obyvatelé sledovali velmi pozorně život v tomto vždy záhadou obklopeném domě. Často se tvrdilo, že přináší svým majitelům jen neštěstí. Katuška se stala pro lidi skutečným neštěstím v době německé okupace. Část Benešova za tratí byla Němci vystěhována, ve vilách kolem Katušky byly ubytovány německé rodiny a Katušku si zabralo samo Gestapo. Sem pak byli odváženi zajatí nešťastníci k surovým výslechům. Mnoho lidí zde bylo zmrzačeno a doplatilo na svůj hrdinský postoj vůči Němcům. V roce 1951 vlastnilo tento dům ministerstvo zdravotnictví a v roce 1962 připadl československému státu, tedy MěNV Benešov – domovní správě. V roce 1981 byla vila Katuška zrekonstruována, v zahradě přidělána nová přístavba, kam se pak přestěhovala zvláštní škola, která tak konečně získala po 25 letech důstojné prostory pro svou práci. Vila Katuška je od té doby navzdory ponuré historii místem plným radosti a poznání.

  • Skok do historie zvláštní školy :

Vyučování na ZvŠ v Benešově začalo 1. září 1955. Škola byla jednotřídní, s prvním, druhým a třetím postupným ročníkem. Měla 15 žáků. Správa školy byla přičleněna k Jedenáctileté střední škole v Jiráskově ulici, jejímž ředitelem byl Václav Šístek. Jako první učitelka působila na ZvŠ p. Marie Hrušková. Od samého začátku se škola potýkala s obrovskými finančními, ale hlavně prostorovými problémy. V září 1958 byla slavnostně otevřena nová samostatná budova zvláštní školy v Hodějovského ulici se dvěma prostornými učebnami. První ředitelka školy – p. Vlasta Klubalová, první učitelka – p. Marie Hrušková, počet žáků byl 35. V dalších létech přibývalo žáků a nová budova zdaleka prostorově nevyhovovala. Třídy ZvŠ byly postupně rozmístěny po celém Benešově ( ZŠ Jiráskova, ZŠ Karlov, ul. Gottwaldova, Nová hospoda ve Fučíkově ulici, bytová jednotka ve Fučíkově ulici, Zikova vila). V září 1981 má ZvŠ Benešov konečně důstojnější prostory ke své práci. Přestěhovala se do vily Katušky a její přístavby, zároveň dvě třídy zůstaly v pavilonu v Hodějovského ulici.Vila Katuška

Budova školy, vila Katuška, kde dříve sídlila Základní škola a Praktická škola Benešov, Konopišťská 386.


Historická fotografie vily Katušky z roku 1902.


Nástěnka

obrázek
VYSVĚDČENÍ ROZDÁME
28. 6. 2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy