logotyp
Login

Archiv 2021/2022

PŘEJEME VÁM HEZKÉ PRÁZDNINY

A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM

ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

UPOZORNĚNÍ

Ve čtvrtek 30. 6. 2022 vydáváme vysvědčení.
V tento den končíme v 8:45 hod.
Dětem jsou odhlášeny obědy.

NAŠE ŠKOLA TENTO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POŘÁDÁ od 11. 7. do 15. 7. 2022.

NAŠE ŠKOLA TENTO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POŘÁDÁ od 11. 7. do 15. 7. 2022.

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍCílem této akce bylo zjistit, jak vnímají dnešní složitou dobu děti ve věku 11-12 let, které se nacházejí na jakémsi přelomu z dosud nepoznaného (možná) do fáze poznávací, potažmo „zkušební“. Jak se vlastně cítí, jaké mají problémy, co je trápí, čeho se popř. bojí a zda vůbec vědí, kde hledat pomoc. Výstupem akce byly dvě velké „pocitové tabule“, na kterých byly vytvořeny koláže z barevné škály „pocitových papírků“, jaké pocity a nálady měly děti na začátku akce a jaké na konci.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽENaší žáci reprezentovali školu ve výtvarné soutěži "Požární ochrana očima dětí a mládeže" s vynikajícími výsledky.

Okresní kolo, kategorie K1:
1. místo - Petr Vild
2. místo - Petr Feldmeier
3. místo - Lenka Chaloupková

Okresní kolo, kategorie K2:
1. místo - Ladislav Tomek
2. místo - Natálie Flenerová
3. místo - Eliška Kalibová

Krajské kolo:
1. místo - Petr Vild
2. místo - Ladislav Tomek

Úspěšným soutěžícím srdečně gratulujeme!


OCENĚNÍ ŽÁCI

OCENĚNÍ ŽÁCIVe středu 15. 6. 2022 se zúčastnilo 5 žáků i s pedagogickým doprovodem vyhodnocení nejlepších žáků benešovských základních škol. Žáci naší školy byli hodnoceni nejen za skvělé studijní výsledky, přípravu na vyučování, ale i za pěkný vztah ke spolužákům.
Vyhodnoceni byli:
Pavel Rathan - praktická škola
Jan Vaněček - speciální třída
Dominik Kypta - 7. ročník
Veronika Šťovíčková - 6. ročník
Jan CHaloupka - 3. ročník

V rámci sportovního vyžití si také vyzkoušeli hrát bowling a mini golf.

BURZA SPORTU

BURZA SPORTUKdo z nás se někdy nechtěl proměnit ve sportovního šampiona? Kdo by se nechtěl na chvíli stát třeba oslnivou mažoretkou, fotbalistou, tanečnicí, ostrostřelcem, skokanem do dálky, hráčem NBA nebo sportovním rybářem...? To všechno a ještě mnohem víc dětem umožnila benešovská „Burza sportu“. Z naší školy se akce zúčastnili žáci 3. až 5. ročníku, dostali zajímavé dárky, vyzkoušeli si spoustu nových aktivit a rozhodně nelitovali.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

DOPRAVNÍ SOUTĚŽNaši žáci a žákyně se zúčastnili dopravní soutěže BESIP pro základní školy v Benešově. Tradičně plnili úkoly na dopravním hřišti. Jednalo se o jízdu zručnosti, první pomoc, testy z pravidel silničního provozu a jízdu na kole na dopravním hřišti. Starší žáci byli v celkovém hodnocení druzí a mladší žáci třetí. Připomenutí a nácvik pravidel bezpečného pohybu na silnici je důležitý nejen pro přípravu před soutěží, ale i pro kařdodenní bezpečnou cestu do školy a zpět.

DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚV rámci projektu Zdravé město Benešov jsme ve čtvrtek 21. dubna 2022 na Masarykově náměstí navštívili Den Země na téma „třídění odpadů“. Akce byla součástí environmentální kampaně, která je právě na tuto problematiku zaměřená.

VELIKONOČNÍ JARMARK

VELIKONOČNÍ JARMARKVelikonoční jarmark v ZŠ a PŠ Hodějovského se opravdu povedl. Nadšené byly nejen děti, ale radost měli i návštěvníci.

DEN V MODRÉM

DEN V MODRÉM

V pátek 1.4. jsme si ve škole připomněli Mezinárodní den porozumění autismu, který letos připadá na sobotu 2. dubna. Dítě s poruchou autistického spektra se chová a myslí jinak, než jeho vrstevníci. Barva modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což jsou oblasti, v nichž mají lidé s autismem největší potíže. Protože mezi sebou máme i takové žáky, chtěli jsme tento den, jako každý rok, připomenout a zaznamenat. Všichni žáci i vyučující se v daný den oblékli do modré barvy jako výraz porozumění. Také byla vytvořena malá výstavka, která danou problematiku přibližovala.BENEŠOVSKÝ ÁMOS

Dne 28. března 2022 (přesně na Den učitelů) se uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Benešovský Ámos

"Tuto anketu organizuje Odbor školství, kultury a sportu a jejím smyslem je především poděkovat učitelům za jejich náročnou práci a ocenit ty nejlepší. Chceme pomáhat zvyšovat prestiž povolání učitele, které si zaslouží respekt a uznání", sdělila vedoucí oboru Ivana Kárová.

Za naši školu byly nominovány:

I. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – zasloužilý pedagog
Anna Tahalová – učitelka Základní školy a Praktické školy Benešov

II. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – nejlepší pedagog 1. stupně z pohledu ředitele školy
Jana Černá – učitelka Základní školy a Praktické školy Benešov

IV. kategorie nominovaných pedagogů za školní rok 2021/2022 – nejlepší pedagog z pohledu žáků
Radka Svobodová – učitelka Základní školy a Praktické školy Benešov

Všem moc gratulujeme a přejeme hodně šťastných dní, a to nejen za katedrou, ale i v osobním životě.


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
5. DUBNA 2022 OD 15 DO 17 HODIN
 
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese svůj OP,
rodný list dítěte
a platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v našem typu školy, tj. školy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 
Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte,
vyjádření PPP nebo SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


VLASTIVĚDA VE IV. A

VLASTIVĚDA VE IV. A

Poslední lednové dny ve IV. A  se nesly v duchu vzpomínek a retra. Vrátili jsme se  o několik desítek let zpět. Přenesli jsme se do časů našich rodičů a prarodičů. Zajímalo nás, jaké měli učebnice a školní potřeby, jak se oblékali, s čím pracovali.
Postupně jsme se přenesli i do oboru techniky – kotoučového magnetofonu, gramofonu, psacího stroje a sluchátkového telefonu.
Hračky ze dřeva ani po letech neztratily svoje kouzlo a na tvářích dětí vytvořily úsměv i upřímný zájem a zvědavost, jak se s nimi asi hrálo. U nás dospělých vyvolaly vzpomínky na dětství.


JARNÍ PRÁZDNINY

Jarní prázdniny v délce jednoho školního týdne jsou od 28. 2. – 4. 3. 2022.   

ZMĚNA V PROVOZU ŠKOLY

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit
od 7. 2. - 11. 2. 2022 ranní i odpolední školní družinu,
abychom zajistili školní výuku v plném rozsahu.

ZMĚNA V ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

MŠMT souhlasí s uzavřením školy z nepředvídatelných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků z důvodů nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy) v termínu od 31. 1. do 3. 2. 2022 včetně. V pátek 4. 2. jsou pololetní prázdniny. Po tuto dobu jsou žákům odhlášeny obědy.

Nástup do školy je 7. 2. 2022. V tento den se bude také rozdávat vysvědčení.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Z mimořádných provozních důvodů bude ve čtvrtek 27. 1. 2022 zkrácena výuka do 11,40 hod. Oběd je žákům  zajištěn. Ranní a odpolední družina nebude v provozu. 

Rovněž z provozních důvodů je na pátek 28. 1. 2022 vyhlášeno ředitelské volno. V tento den  nebude zajištěna školní družina  a všem žákům jsou odhlášeny obědy.

Další informace o chodu školy v příštím týdnu budou zveřejněny do pátku
28. 1. 2022.


PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

Prostřednictvím tranzitního programu si mohou naši žáci už během studia vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připraveni na přijetí do pracovního poměru, nebo následného studia. Jeden z našich žáků si zkouší práci v Městské knihovně v Benešově a druhý se v současné době učí dojíždět a chystá se na přechod z naší školy na Střední školu řemesel v Kunicích. Tímto děkujeme Městské knihovně v Benešově a Střední škole řemesel v Kunicích za spolupráci!
ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z organizačních důvodů je ve dnech 20. - 22. prosince 2021 vyhlášeno ředitelské volno. Po dobu ředitelského volna otevřeme pro zájemce školní družinu v době od 6:45 - 11:40 hodin. Všem žákům budou na tyto dny odhlášeny školní obědy.MIKULÁŠSKÁ TRADICE

MIKULÁŠSKÁ TRADICETradice tomu chce, aby chování a snahu žáků přišla do školy jednou ročně vyhodnotit vyšší autorita – sám svatý Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Jinak tomu nebylo ani letos, v pátek 3. prosince. Mikulášská inspekce prošla postupně všechny třídy naší školy. Mikuláš, anděl i čerti byli letos opět velkorysí a u některých zlobivějších žáků a žáčků přimhouřili oko. Rozdávali dětem perníky a nikoho si s sebou neodnesli; k radosti vedení školy i jednotlivých pedagogů pokračují všechny třídy dál v plném počtu. Někteří žáčci se čertů sice trochu báli, ale oni se – podle jejich vlastních slov – bojí rádi:):)Přejeme Vám krásné prožití adventu.

VÁNOČNÍ BENEŠOV

VÁNOČNÍ BENEŠOVPro správné holky a kluky dychtící po poznání nemůže být překážkou ani nepříliš povedené počasí. Přestože ve čtvrtek 2. 12. nebyla za okny zrovna ladovská zima, žákyně a žáci ze IV. A a III. A vykonali společně krátkou vycházku do centra Benešova, kde se podívali na ozdobený vánoční strom a prohlédli si betlém. Zopakovali si, k čemu se výjev v betlému váže, a ještě více se těší na to, co jim letos Ježíšek asi nechá pod stromečkem.HRÁTKY S ČERTEM ve III. A

HRÁTKY S ČERTEM ve III. AČertíci ze III. A se už nemohou dočkat, až je v pátek 3. 12. na naší škole navštíví jejich kolegové: velcí profesionální čerti. Naši třeťáci se pro ně poctivě naučili uvítací básničku. Až vyrostou, prý chtějí také studovat na čertí univerzitě. Společně na to každý den pilně trénují:):)
MAŇÁSKOVÉ DIVADLO VE II. SA

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO VE II. SADramatizace veršované pohádky Františka Hrubína " Červená Karkulka".
Účinkující: Lada Berková a Kateřina Zemanová
V listopadu rozjasnilo atmosféru ve třídě II. SA maňáskové divadlo. Dětem při sledování veršované pohádky "O červené Karkulce" zářily oči štěstím, po představení si odvážní pohladili vlka a společně odměnili účinkující hlasitým potleskem.SPORTU ZDAR, PLAVÁNÍ ZVLÁŠTĚ!

SPORTU ZDAR, PLAVÁNÍ ZVLÁŠTĚ!

Žákyně a žáci z druhých, třetích a speciálních tříd naší školy od září do listopadu ochotně oblékali plavky a proměňovali se v malé vodníčky. Pod vedením zkušených a trpělivých instruktorek zaznamenali během plaveckého kurzu na Plaveckém bazéně Benešov významné osobní úspěchy. Naučili se základy plavání, plavat ve velkém plaveckém bazénu a co je hlavní – všichni začali mít opravdu rádi vodu a přestali se jí bát. Každý z žáků se během plaveckého kurzu zdokonalil a každý překonal sám sebe.

Plavání je nejen zábava, ale patří také k základním dovednostem, které každému z nás mohou jednoho dne zachránit život. Jsme velmi rádi, že se žáci naší školy k výuce plavání postavili tak zodpovědně. 

 EXKURZE DO SOS A SOU VLAŠIM

EXKURZE DO SOS A SOU VLAŠIMV úterý 16. 11. žáci 9. a 8. třídy vyjeli na exkurzi do Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Zámek Vlašim, kde získávají přehled o možnostech vyučení.


HODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

HODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

V měsíci říjnu vyhlásila školní družina soutěž tříd na téma Podzim u nás. Do tvoření se zapojili všichni a prostředí školy se postupně proměňovalo díky výrobkům a obrázkům dětí v místo, které navštívil podzim ve všech jeho barvách, tvarech a náladách. Práce dětí v kategorii speciálních tříd a prvního stupně byly vyhodnoceny jako rovnocenné, všichni tvořili podle svých možností, práce se jim velmi vydařily a ocenění si zasloužili všichni rovnocenně. Vítězem v kategorii druhý stupeň se stala třída 6. A, jejíž dýně na poslední chvíli zabodovaly. Každá třída obdržela diplom s udělením vlastního ocenění nejlepšího výrobku, např. “Řád zlatého šnečka, hříbku, jablíčka, netopýrka” aj. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další tvoření. TŘÍDNÍ PROJEKT

TŘÍDNÍ PROJEKT

 


František Ferdinand „VYSOKÝ PÁN KONOPIŠŤSKÝ“

O trůn a lásku

Dne 20. – 24. 9. proběhl na naší škole ve třídě 6. A (6., 7. ročník) projektový týden na téma „Následník trůnu František Ferdinand d´Este“, na jehož realizaci se aktivně podíleli žáci s třídní učitelkou Mgr. Michaelou Pivoňkovou. Během týdne žáci měli možnost seznámit se se životem následníka rakousko – uherského trůnu, který svým působením na zámku Konopišti ovlivnil život obyvatel žijících na Benešovsku.
Projektový týden byl zakončen prohlídkou zámku Konopiště (II. okruh – severní křídlo).
Projektový týden nemusí být vždy jen zpestřením výuky, ale může přinést i výstupy, kdy žáci dokáží propojit poznatky s realitou běžného života. Děti se již tradičně na takové dny těší, neboť je v nich vyučování pro ně barevnější a zajímavější. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V pátek 8. 10. 2021 budou v prostorách školy probíhat volby. Prosíme rodiče, aby si vyzvedli svoje děti po skončení turistického dne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ
Žáci 8. a 9. třídy naší školy se aktivně zúčastnili dne 21.9.2021 dalšího ročníku akce „DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ.“
Akce se konala na workoutovém hřišti Na Sladovce. Jejím letošním mottem bylo: „Odvaha k nedokonalosti, aneb přiznej, když ti není dobře.“

Pět stanovišť bylo orientováno nejen přímo na závislosti, ale i na duševní a psychické zdraví a zvládání stresových situací. Zajímavá aktivita byla pro děti organizována orgánem OSPOD. Také nás zaujala prezentace zdravé výživy a fitcentra Benešov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pondělí 27. září  2021 je vyhlášeno ředitelské volno. V tento den bude všem odhlášen oběd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Při prvním příchodu do školy se od dětí (žáků) nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování všech dětí a žáků antigenními testy.

První test se provede 1. září ve všech třídách školy. Dále se bude testovat v termínech 6. a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nástěnka

obrázek
VYSVĚDČENÍ ROZDÁME
28. 6. 2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy