logotyp

Aktuálně z naší školy

1. ZÁŘÍ 2020

 
  • začátek školního roku 2020/2021
  • v 8,00 hod. žáky před budovou školy převezmou třídní učitelé, po jednotlivých třídách půjdou do svých učeben
  • přítomným rodičům žáků bude umožněn vstup pouze s rouškou
  • po 1. vyučovací hodině v 8,45 hod. budou žáci učitelem odvedeni zpět před budovu školy
  • na tento den mají všichni žáci odhlášené obědy

PROSÍME, DODRŽUJTE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úřední hodiny v SPC.

V době hlavních prázdnin si zaměstanci SPC vybírají řádnou dovolenou. Provoz bude obnoven v pondělí 24. 8. 2020.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení školního roku 2019 - 2020

Dne 29. června a 30. června 2020 bude ředitelské volno.

Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. června 2020. Zárověň proběhne i focení tříd.

Z důvodu ochrany zdraví bude žákům předáváno vysvědčení po skupinách.

8:00 hod. 
třídy základní školy speciální – předání vysvědčení, focení tříd
třídní uč: D. Absolonová, J. Černá, L. Kotoučová, D. Račanová, K. Zemanová

 

8:30 hod.           
třídy I. A, II. A – předání vysvědčení, focení tříd
třídní uč: I. Šedivá, B. Takáčová

 

9:00 hod. 
třídy VII. A, VIII. A, střední škola – předání vysvědčení, focení tříd
třídní uč: J. Bohůněk, M. Pivoňková, R. Svobodová

 

Pro vstup do školy je nutné předložit vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provoz školy od 1. června 2020

Na základě vydaného doporučení MŠMT ze dne 27.5. 2020

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

bude provoz školy zajištěn tímto způsobem:

Od 1.června 2020

je možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy (1.,2.,3.,4.,5. ročníku), přípravného stupně základní školy speciální, základní školy speciální (1. – 10. ročníku)

1) docházka není povinná

2) děti budou zařazeny do neměnných skupin, které budou tvořeny žáky různých tříd a ročníků

3) zájem o docházku do školy bude prováděn prostřednictvím třídních učitelů

4) zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o účast na vzdělávacích aktivitách (docházce do školy) do 29.5. 2020 do 10.00 hodin

5) podmínkou pro vpuštění žáka do školy je předložení vyplněného a podepsaného čestného prohlášení

6) nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí být do školy vpuštěn

Od 8. června 2020

je možná osobní přítomnost žáků i 2. stupně (6., 7., 8., 9. ročník) a praktické školy dvouleté pouze za účelem konání konzultací či třídnických hodin pod vedením pedagogických pracovníků (nemusí být jejich třídními učiteli)

1) docházka není povinná, nadále bude probíhat distanční výuka

2) podmínkou pro vpuštění žáka do školy je předložení vyplněného a podepsaného čestného prohlášení.

3) nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí být do školy vpuštěn

4) s časovým plánem konzultací budou žáci seznámeni v nejbližší době

Konzultace pro žáky 2. stupně

Žáci se dopředu ke konzultaci nahlásí na telefonní číslo školy, tel. 317 723 784.
Před vstupem do školy žáci musí odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Pondělí13:00 -14:00 hodin- 7. třída, p.uč. Bohůněk
Úterý13:00 -14:00 hodin- praktická škola dvouletá, p. uč. Svobodová
Středa13:00 -14:00 hodin- 8., 9. třída, p.uč. Pivoňková
Čtvrtek13:00 -14:00 hodin- 6.tř., p. uč. TulachováČestné prohlášení

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je možné stáhnout na stránkách školy v oddílu DOKUMENTY nebo ZDE.

 
Provoz školy pro žáky účastnící se vzdělávacích aktivit 

od 1. června 2020 do konce školního roku

1) vzdělávací aktivity budou probíhat ve školních dnech od 8.00 -11.40 pod vedením pedagogického pracovníka v neměnných skupinách

2) příchod žáků v 8.00 před budovu školy, musejí být dodržovány rozestupy

3) před vstupem bude každému změřena teplota

4) u vstupu do budovy školy budou pedagogičtí pracovníci přebírat žáky a dělit do skupin tak, aby byla dodržena veškerá hygienická opatření

5) po ukončení vzdělávacích aktivit v 11.40 hodin budou žáci odcházet sami nebo budou předáváni zákonným zástupcům (pověřeným osobám), u hlavního vchodu v 11.40 hodin

6) nepřítomnost žáků přihlášených na vzdělávací aktivity musí být omluvena na tel. čísle školy 317 723 784

7) případný zájem o školní obědy pro žáky ve škole volejte přímo do školy,  abychom zjistili počet zájemců, volejte tel. 317 723 784

Informace pro rodiče - ošetřovné

Vážení rodiče,

níže je odkaz na stránky České správy sociálního zabezpečení – informace ohledně tiskopisu žádosti  o ošetřovné, které může požadovat rodič dítěte v karanténě. Potvrzení vydává škola. 

Kontakt do školy:

317 723 784
739 090 367
733 533 059

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Rozšiřující nové informace najdete na:

https://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=86445&p1=39411

Určené školy vykonávající nezbytnou péči o děti ve věku od 3 - 10 let

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení:
Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz
Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 
Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.
Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

Mgr. Ivana Kárová, v. r.
vedoucí OŠKS

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vážení klienti,
od pondělí 16. března 2020 je Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Praktické škole Benešov, Hodějovského 1654, uzavřeno na dobu neurčitou. Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové žádosti o poskytnutí poradenské služby. Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, přeobjednáme a budeme je dle situace telefonicky kontaktovat.

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR je škola pro žáky uzavřena. Pedagogové  připravují přehled učiva pro domácí výuku žáků. Rodiče si mohou toto učivo vyzvednout osobně ve škole ve středu 18. března 2020 v době od 9:00 do 12:00 hodin, nebo po telefonické dohodě, případně e-mailem.

Karneval

Karneval

Karnevalem žila 7. února celá škola. Až na pár méně odvážných vyučujících jsme se vyřádili všichni - žáci, učitelé, asistentky i paní uklízečka. Ukázali jsme, že si společně umíme hrát!

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

Hrajeme si v Panteonu. Tak se jmenoval interaktivní edukační program, který nás provedl příběhem Panteonu Národního muzea. Poznali jsme práci sochařů a malířů, hravým způsobem nás seznámili s několika významnými osobnostmi, jejichž sochy jsou v Panteonu umístěny. Prohloubili jsme si základní povědomí o kultuře a umění naší vlasti. Navštívili jsme také kupoli budovy Národního muzea a prohlédli si Prahu z výšky. Zopakovali jsme si pravidla cestování vlakem a chování v dopravních prostředcích. Spokojenost a radost z lednového výletu jsme měli všichni.

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne s paralympijským sportem BOCCIA se uskutečnilo ve středu 15. ledna 2020. Naši školu navštívili žáci 4.ročníku ZŠ Jiráskova a společně jsme si zasoutěžili u nás - v nové tělocvičně. Při hře panovala přátelská atmosféra. Přidělili jsme titul Král a Královna v boccie a rozdali diplomy nejlepším týmům. Gratulujeme všem zúčastněným a sportu zdar.

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark

Ve středu 11. prosince v odpoledních hodinách se znovu otevřely dveře naší základní školy a všichni byli vítáni. Začal náš první předvánoční jarmark. Každá třída se už od konce listopadu pilně připravovala. Děti vyráběly přáníčka, svícny, adventní věnce, drobné keramické dárky a pekly perníčky. Do příprav se také dobrovolně zapojily i šikovné maminky. V prostorách jídelny, kde jsme výrobky umístili, se podařilo vykouzlit vánoční atmosféru. Tichounce hrály koledy a děti nabízely vystavené zboží. Každý, kdo se zastavil, si odnášel nějakou drobnost.

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 5. prosince bylo v naší škole rušno. Někteří učitelé a také žáci 8. a 9. třídy si připravili skvělé kostýmy a v roli Mikuláše, čertů a anděla navštívili všechny třídy, aby se dověděli, jak se děti k sobě chovají a jak se připravují na vyučování. Ve všech třídách mohli rozdat odměny v podobě bonbonů, lízátek a sušenek, ale také uhlí, jak nám říká tradice. Děti měly připravené básničky a písničky a tím si mikulášskou družinu udobřily.

Pozvánka

Exkurze v Kunicích

Exkurze v Kunicích

Dnes 21. listopadu jsme navštívili den otevřených dveří v Kunicích. Vyzkoušeli jsme si práci kuchaře, cukráře, floristy, prodavače i pečovalele. Děkujeme Střední škole řemesel Kunice za pěkné a srdečné přijetí.

Turnaj v Boccie v Tloskově

Turnaj v Boccie v Tloskově

Ve středu 13. listopadu se uskutečnil tradiční podzimní turnaj v Boccie v Tloskově. Bývalí žáci praktické školy obsadili krásné druhé místo a současní studenti se umístili těsně pod stupni vítězů na 4. místě. GRATULUJEME všem zúčastněným!

Den otevřených dvěří

Den otevřených dveří v CSS Tloskov

Den otevřených dveří v CSS Tloskov

Dne 3. října 2019 jsme se čtyři speciální třídy z naší školy zúčastnily dne otevřených dveří v CSS Tloskov. Centrum sociálních služeb nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity a služby pro žáky a dospělé se speciálními potřebami: denní stacionář, různé druhy terapií, rehabilitační služby, ale i keramické, textilní a papírové dílny, ve kterých jsme se byli podívat i my. Byli jsme nadšení výrobky klientů a jejich vychovatelů, kteří svojí kreativitou, láskou a pečlivým přístupem vytvářejí srdci milá umělecká díla. Moc jim v tomto úsilí fandíme a přejeme ještě hodně optimismu, sil a radosti do dalších let v jejich práci.

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Na začátku školního roku 19. září se již tradičně naše škola zúčastnila oblastního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů" v Příbrami. Do soutěže jsme nasadili dva týmy. Jeden v kategorii starších žáků a jeden v mladších žácích. Překvapení nastalo v mladší kategorii, ve které naše družstvo skončilo na druhém místě i přes to, že jsme měli celkově nejmladší závodnici, která zatím na kole neumí jezdit a odjela soutěž na koloběžce. Starší žáci byli čtvrtí ze sedmi. Všem zúčastněným patří poděkování za reprezentaci a odpovědný přístup k soutěži.

Dopravní hřiště patřilo našim žákům

Dopravní hřiště patřilo našim žákům

Krásný slunný den už od rána, dvě početné skupiny nadšených dětí, dopravní hřiště plné značek, semaforů a hlavně kola, koloběžky a motokáry všech velikostí, barev a vybavení…
Poučení o bezpečném chování cyklistů i chodců si zopakovali žáci během krátké instruktáže s p. Andreou Koubovou, která o nás celé dopoledne vlídně pečovala. Pak už jen vybrat dopravní prostředek, nasadit přilby a šlápnout do pedálů.
Takto probíhala ve čtvrtek 5. září výuka žáků na dětském dopravním hřišti Na Sladovce. Cestou ze školy a zpět jsme také prakticky procvičovali chůzi městem v útvaru ve dvojicích. V rámci prevence v dopravní výchově je takto prožité dopoledne tím nejlepším způsobem, jak v dětech upevňovat důležité návyky, a tak je chránit před možnými riziky v dopravě.

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

Dne 2. září 2019 jsme poprvé zahájili školní rok v nové škole v Hodějovského ulici v Benešově, a tak započali výuku celého školního roku 2019/2020.
Ačkoliv tento den příliš slunný nebyl, natěšené a zvědavé žáky v doprovodu rodičů přivítali s úsměvem třídní učitelé s vedením školy, asistenti, vychovatelky školní družiny i nepedagogičtí pracovníci v nové moderní škole, které by se bez nadsázky mohlo přezdívat „sluníčková“.
Posuďte sami ve fotogalerii

Nástěnka

obrázek
TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy