logotyp

Aktuálně z naší školy

PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

Prostřednictvím tranzitního programu si mohou naši žáci už během studia vyzkoušet svůj pracovní potenciál, získat nové sociální a pracovní dovednosti a po ukončení školy být připraveni na přijetí do pracovního poměru, nebo následného studia. Jeden z našich žáků si zkouší práci v Městské knihovně v Benešově a druhý se v současné době učí dojíždět a chystá se na přechod z naší školy na Střední školu řemesel v Kunicích. Tímto děkujeme Městské knihovně v Benešově a Střední škole řemesel v Kunicích za spolupráci!
ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z organizačních důvodů je ve dnech 20. - 22. prosince 2021 vyhlášeno ředitelské volno. Po dobu ředitelského volna otevřeme pro zájemce školní družinu v době od 6:45 - 11:40 hodin. Všem žákům budou na tyto dny odhlášeny školní obědy.MIKULÁŠSKÁ TRADICE

MIKULÁŠSKÁ TRADICETradice tomu chce, aby chování a snahu žáků přišla do školy jednou ročně vyhodnotit vyšší autorita – sám svatý Mikuláš v doprovodu čertů a anděla. Jinak tomu nebylo ani letos, v pátek 3. prosince. Mikulášská inspekce prošla postupně všechny třídy naší školy. Mikuláš, anděl i čerti byli letos opět velkorysí a u některých zlobivějších žáků a žáčků přimhouřili oko. Rozdávali dětem perníky a nikoho si s sebou neodnesli; k radosti vedení školy i jednotlivých pedagogů pokračují všechny třídy dál v plném počtu. Někteří žáčci se čertů sice trochu báli, ale oni se – podle jejich vlastních slov – bojí rádi:):)Přejeme Vám krásné prožití adventu.

VÁNOČNÍ BENEŠOV

VÁNOČNÍ BENEŠOVPro správné holky a kluky dychtící po poznání nemůže být překážkou ani nepříliš povedené počasí. Přestože ve čtvrtek 2. 12. nebyla za okny zrovna ladovská zima, žákyně a žáci ze IV. A a III. A vykonali společně krátkou vycházku do centra Benešova, kde se podívali na ozdobený vánoční strom a prohlédli si betlém. Zopakovali si, k čemu se výjev v betlému váže, a ještě více se těší na to, co jim letos Ježíšek asi nechá pod stromečkem.HRÁTKY S ČERTEM ve III. A

HRÁTKY S ČERTEM ve III. AČertíci ze III. A se už nemohou dočkat, až je v pátek 3. 12. na naší škole navštíví jejich kolegové: velcí profesionální čerti. Naši třeťáci se pro ně poctivě naučili uvítací básničku. Až vyrostou, prý chtějí také studovat na čertí univerzitě. Společně na to každý den pilně trénují:):)
MAŇÁSKOVÉ DIVADLO VE II. SA

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO VE II. SADramatizace veršované pohádky Františka Hrubína " Červená Karkulka".
Účinkující: Lada Berková a Kateřina Zemanová
V listopadu rozjasnilo atmosféru ve třídě II. SA maňáskové divadlo. Dětem při sledování veršované pohádky "O červené Karkulce" zářily oči štěstím, po představení si odvážní pohladili vlka a společně odměnili účinkující hlasitým potleskem.SPORTU ZDAR, PLAVÁNÍ ZVLÁŠTĚ!

SPORTU ZDAR, PLAVÁNÍ ZVLÁŠTĚ!

Žákyně a žáci z druhých, třetích a speciálních tříd naší školy od září do listopadu ochotně oblékali plavky a proměňovali se v malé vodníčky. Pod vedením zkušených a trpělivých instruktorek zaznamenali během plaveckého kurzu na Plaveckém bazéně Benešov významné osobní úspěchy. Naučili se základy plavání, plavat ve velkém plaveckém bazénu a co je hlavní – všichni začali mít opravdu rádi vodu a přestali se jí bát. Každý z žáků se během plaveckého kurzu zdokonalil a každý překonal sám sebe.

Plavání je nejen zábava, ale patří také k základním dovednostem, které každému z nás mohou jednoho dne zachránit život. Jsme velmi rádi, že se žáci naší školy k výuce plavání postavili tak zodpovědně. 

 EXKURZE DO SOS A SOU VLAŠIM

EXKURZE DO SOS A SOU VLAŠIMV úterý 16. 11. žáci 9. a 8. třídy vyjeli na exkurzi do Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Zámek Vlašim, kde získávají přehled o možnostech vyučení.


HODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

HODNOCENÍ PODZIMNÍ SOUTĚŽE

V měsíci říjnu vyhlásila školní družina soutěž tříd na téma Podzim u nás. Do tvoření se zapojili všichni a prostředí školy se postupně proměňovalo díky výrobkům a obrázkům dětí v místo, které navštívil podzim ve všech jeho barvách, tvarech a náladách. Práce dětí v kategorii speciálních tříd a prvního stupně byly vyhodnoceny jako rovnocenné, všichni tvořili podle svých možností, práce se jim velmi vydařily a ocenění si zasloužili všichni rovnocenně. Vítězem v kategorii druhý stupeň se stala třída 6. A, jejíž dýně na poslední chvíli zabodovaly. Každá třída obdržela diplom s udělením vlastního ocenění nejlepšího výrobku, např. “Řád zlatého šnečka, hříbku, jablíčka, netopýrka” aj. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další tvoření. TŘÍDNÍ PROJEKT

TŘÍDNÍ PROJEKT

 


František Ferdinand „VYSOKÝ PÁN KONOPIŠŤSKÝ“

O trůn a lásku

Dne 20. – 24. 9. proběhl na naší škole ve třídě 6. A (6., 7. ročník) projektový týden na téma „Následník trůnu František Ferdinand d´Este“, na jehož realizaci se aktivně podíleli žáci s třídní učitelkou Mgr. Michaelou Pivoňkovou. Během týdne žáci měli možnost seznámit se se životem následníka rakousko – uherského trůnu, který svým působením na zámku Konopišti ovlivnil život obyvatel žijících na Benešovsku.
Projektový týden byl zakončen prohlídkou zámku Konopiště (II. okruh – severní křídlo).
Projektový týden nemusí být vždy jen zpestřením výuky, ale může přinést i výstupy, kdy žáci dokáží propojit poznatky s realitou běžného života. Děti se již tradičně na takové dny těší, neboť je v nich vyučování pro ně barevnější a zajímavější. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V pátek 8. 10. 2021 budou v prostorách školy probíhat volby. Prosíme rodiče, aby si vyzvedli svoje děti po skončení turistického dne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ

DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ
Žáci 8. a 9. třídy naší školy se aktivně zúčastnili dne 21.9.2021 dalšího ročníku akce „DEN PREVENCE ZÁVISLOSTÍ.“
Akce se konala na workoutovém hřišti Na Sladovce. Jejím letošním mottem bylo: „Odvaha k nedokonalosti, aneb přiznej, když ti není dobře.“

Pět stanovišť bylo orientováno nejen přímo na závislosti, ale i na duševní a psychické zdraví a zvládání stresových situací. Zajímavá aktivita byla pro děti organizována orgánem OSPOD. Také nás zaujala prezentace zdravé výživy a fitcentra Benešov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pondělí 27. září  2021 je vyhlášeno ředitelské volno. V tento den bude všem odhlášen oběd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Při prvním příchodu do školy se od dětí (žáků) nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování všech dětí a žáků antigenními testy.

První test se provede 1. září ve všech třídách školy. Dále se bude testovat v termínech 6. a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nástěnka

obrázek
Od 3. do 16. ledna se testujeme dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy