logotyp

Aktuálně z naší školy

PŘEJEME VÁM HEZKÉ PRÁZDNINY

A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM

ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025Speciálně pedagogické centrum je během letních prázdnin
(1. 7. - 23. 8. 2024) zavřené.

V případě potřeby komunikujte prosím prostřednictvím e-mailu.
Děkujeme za pochopení.VYSVĚDČENÍ ROZDÁME V PÁTEK 28. 6. 2024.

V TENTO DEN KONČÍ VÝUKA V 8:45 HOD.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE DO 11:00 HOD.

OBĚDY JSOU VŠEM DĚTEM ODHLÁŠENY.

Informativní schůzka pro rodiče žáků

přijatých do prvních ročníků

se uskuteční 25. 6. 20224 v 15:00 hod.

Výlet do ParaZOO

Výlet do ParaZOO

12. června zavítaly děti ze speciálních tříd a I. stupně naší školy do ParaZOO ve Vlašimi. Některé z dětí byly v ParaZOO poprvé, jiné už poněkolikáté. Zúčastnily se komentované prohlídky. Připomněly si spoustu důležitých znalostí o přírodě a naživo viděly zachráněná zvířátka, která v ParaZOO žijí. Seznámily se s nutností pečovat o přírodu a pomáhat zvířatům. Po odchodu z ParaZOO si ještě zašly do cukrárny a s nadšením si zadováděly v zámeckém parku.

Děkujeme ParaZOO Vlašim za vstřícnost a přizpůsobení komentované prohlídky našim dětem!


Přednáška o vesmíru

Přednáška o vesmíru

Ve středu 29. 5. navštívil naši školu již podruhé významný český popularizátor kosmonautiky pan Milan Halousek se svým pořadem „Vesmír s Krtkem“ pro menší děti a s přednáškou a besedou na téma „Kosmonautika a my“ pro děti větší. Program se u žáků i dospělých opět setkal s velkým úspěchem.

Milan Halousek je laureátem nejvyššího ocenění MŠMT – Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za významnou pedagogickou, výchovnou a vědeckou činnost. Se svým programem a přednáškami ukazuje dětem a mládeži krásy vesmíru a kosmonautiky. Vede děti k zájmu o přírodní i technické vědy, k zájmu o vše, co se děje kolem nás na Zemi i ve vesmíru.

ŘETĚZOVÉ PROVÁZENÍ VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH

ŘETĚZOVÉ PROVÁZENÍ VE VRCHOTOVÝCH JANOVICÍCH

Poslední květnový den navštívili někteří mladší žáci naší školy ze tříd I. S, III. S, PS a II. A nedaleký zámek Vrchotovy Janovice. Akci si užili předběžně ke Dni dětí. Jako návštěvníci se zúčastnili takzvaného řetězového provázení, kdy je jednotlivými místnostmi ochotně provázeli žáci ze základní školy ve Vrchotových Janovicích spolu s paní kastelánkou.

Naše děti si prošly spodní část zámku, v jednotlivých komnatách si vyslechly zkrácený výklad a potěšily se pohledem na věci z každodenního života tehdejší šlechty, která zámek obývala (šatstvo, hračky, obrazy, dekorace, zbraně, nábytek apod.). Viděly také nádvoří a nahlédly do krásného zámeckého parku. Při prohlídce zámku se chovaly bezvadně, bez komplikací zvládly také cestu běžným linkovým autobusem tam i zpět a odnesly si spoustu nevšedních zážitků. Některé děti byly na prohlídce zámku vůbec poprvé v životě.

Děkujeme paní kastelánce i žákům z Vrchotových Janovic, kteří nás provázeli, za krásný zážitek. Bude-li příští rok znovu možnost se řetězového provázení účastnit, rozhodně ji rádi využijeme!


VÝLET TŘÍDY 8. A DO MĚSTA PÍSEK

VÝLET TŘÍDY 8. A DO MĚSTA PÍSEK

Výlet třídy 8. A do města Písek byl plný zábavy, vzdělání a objevování krás historického města. Po příjezdu do Písku se třída 8. A setkala s průvodcem, který je provázel celým dnem. Výlet začal krátkým úvodem do historie města a seznámením s plánem prohlídky. Město Písek je jedním z historických skvostů České republiky, nacházející se v jižních Čechách. S bohatou historií sahající až do doby bronzové. Písek nabízí návštěvníkům řadu památek, malebných zákoutí a zajímavých příběhů. Po celodenním objevování a učení se třída vrátila plná nových zážitků a vědomostí. Výlet byl nejen zábavný, ale také vzdělávací, studenti lépe pochopili a více porozuměli historii a kultuře tohoto krásného města.TEMATICKÝ VÝLET

TEMATICKÝ VÝLET

Jeden z plánovaných školních výletů se uskutečnil ve čtvrtek 11. dubna. Žáci druhého stupně základní školy praktické, speciální a střední školy praktické se společně vypravili na hrad Český Šternberk. Naplánovali si dva rozdílné okruhy - prohlídku s klíčnicí, jež provázela v dobovém kostýmu mladší školáky a všichni si mohli velkým klíčem vyzkoušet odemknout. Pro starší žáky byla prohlídka bez klíčnice s názvem “Poznej rodové sídlo Šternberků”. Průvodce zaujal svým poutavým výkladem, zajímavými příběhy ze života rodiny Šternberků a hlavně všech jejich dětí. Výstup na hrad byl pro některé děti náročnou disciplínou, ale všechny převýšení zvládly a prohlídku, výhled z nádvoří na řeku Sázavu i sladké občerstvení si užily.


CHEMICKÉ LABORKY V 9. A

CHEMICKÉ LABORKY V 9. A V 9. ročníku se žáci na odpolední dvouhodinovce proměnili v mladé chemiky. Zkoumali roztoky, kyseliny, hydroxidy, zásaditost, kyselost a neutralitu. Zjišťovali jejich hodnoty pH, vytvořili laboratorní zápis a na závěr vzájemně poměřovali svá zjištění. Opět si připomněli důležitost bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
 

PŘEDVELIKONOČNÍ ANGLIČTINA

PŘEDVELIKONOČNÍ ANGLIČTINA

Společnou hodinu angličtiny 3., 4. a 5. ročníku si užili všichni včetně vyučujících. Zopakovaná slovíčka, fráze, rozhovory, velikonoční zvyky a navíc soutěž o vajíčka a hra... Bylo větrno, slunečno a hlavně veselo! 


PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY ŠKOLNÍ DRUŽINY DO KONOPIŠTĚ

PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY ŠKOLNÍ DRUŽINY DO KONOPIŠTĚ

Začátkem kalendářního roku jsme se skupinou dětí zahájili pravidelné pondělní vycházky do parku poblíž Konopiště.  Naším cílem je nejen pohybová aktivita venku, ale hlavně pozorování tamní přírody a jejích změn. Sledujeme, jak se příroda probouzí, měříme teplotu vzduchu, sledujeme, co je na našem místě nového, zda uvidíme, nebo uslyšíme zvířata žijící v parku. Zvířata a rostliny, které nás zaujmou, pojmenujeme a vše zapíšeme do našeho záznamníku. V posledních dnech je opravdu hodně věcí, které stoji za pozorování.  To, že děti mají vztah k přírodě, dokázaly vlastním nápadem - po cestě sbírají odpadky. Již první úlovek vážil čtyři kilogramy a skončil v popelnici, ne v přírodě.  Pohybu venku a vztahu k přírodě si děti těmito vycházkami mohou pravidelně užívat a upevňovat. 


VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY DO ČSOP VLAŠIM

VÝLET ŠKOLNÍ DRUŽINY DO ČSOP VLAŠIM

Školní družina podnikla 27. 3. další výlet. Tentokrát jsme navštívili Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi. Tamní instruktoři pro nás připravili velikonoční program. Spolu s dětmi si hráli veselé hry, zazpívali a zahráli si s nimi na Orffovy nástroje písničky o jaru, rozvinuli biblický příběh o Ježíši Kristu a každé dítě si mohlo odvézt vlastnoručně batikované vajíčko a ozdobný kolíček. Společně jsme navodili jarní a velikonoční náladu. 


PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ


ZŠ a PŠ Benešov, Hodějovského 1654
v rámci rozšiřování služeb a péče o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude pro školní rok 2024 - 2025 otvírat třídu (skupinu) přípravného stupně základní školy speciální.

Přípravný stupeň základní školy speciální umožňuje přípravu na vzdělávání předškolním dětem se středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení, postižením více vadami a autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání.

O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky. Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše tři školní roky. Ve třídě je snížený počet dětí (4 – 6). Cílem vzdělávání v přípravném stupni je především: navázat na rodinnou výchovu, zajistit dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu, maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dítěte a respektovat jeho individuální zvláštnosti.

Základem je individuální přístup ke každému dítěti.

Přípravný stupeň má vlastní vzdělávací program. Škola je plně vybavena pro účely tohoto stupně vzdělávání, pedagogové školy mají odpovídající kvalifikaci a zejména pedagogickou zkušenost a odbornost.

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat na tel. 739 090 367 nebo tel. 317 723 784.


EXKURZE DO PEKÁRNY FIRMY BENEA

EXKURZE DO PEKÁRNY FIRMY BENEA

V pondělí 21. února žáci 7. A měli možnost navštívit provoz společnosti BENEA s.r.o. v Křižíkově ulici v Benešově. Na základě domluvy s výrobním ředitelem panem F. Michalinou jsme se podívali do pekárny i cukrárny. Prohlédli jsme si jednotlivé výrobní prostory např. kynárny, pece a expedice výrobků. Nejvíce nás zaujala cukrárenská výroba a velká zručnost pracovnic při pletení vánoček, plnění a zdobení zákusků. Některá děvčata by se ráda vyučila cukrářkou, proto je exkurze velmi zajímala.


INFORMATIKA VE 4. A 5. ROČNÍKU

INFORMATIKA VE 4. A 5. ROČNÍKU

Výuka nové informatiky zahrnuje kromě dalších zajímavých vzdělávacích okruhů také digitální technologie, algoritmizaci a programování. Žáci na prvním stupni jsou na samém začátku a seznamují se hravou formou se základy tohoto předmětu. Vytvářejí prostorové a časové algoritmy, vymýšlejí logické postupy, odůvodňují a vylučují ty chybné.ŠKOLNÍ VÝDEJNA OBĚDŮ MIMO PROVOZ

Dne 5. 3. 2024 bude Školní jídelna Benešov, Na Karlově 372 - UZAVŘENA z důvodu přerušení dodávek elektrické energie.
V tento den se nebude vařit a děti nebudou mít oběd.Z DŮVODU ZVÝŠENÉ NEMOCNOSTI ŽÁKŮ RUŠÍME ŠKOLNÍ KARNEVAL!PŘÍRODOVĚDA VE TŘÍDĚ V. A

PŘÍRODOVĚDA VE TŘÍDĚ V. AV rámci výuky přírodovědy si žáci v 5. A vyzkoušeli svoji zručnost, duchaplnost a zodpovědné jednání. Krizové situace, ohrožení zdraví i života, první pomoc a správné chování v těchto situací bylo téma praktických hodin.

ZEMĚPIS VE TŘÍDĚ VIII. A

ZEMĚPIS VE TŘÍDĚ VIII. AV 8. A jsme založili v rámci celoročního třídního projektu v zeměpisu cestovní kancelář. Během hodin podnikáme s klienty cestovky poznávací i pobytové zájezdy. Osmáci provází po Evropě a deváťáci po celém světě. Skupinová práce nás stmeluje a těší.

VÝROBA KRMÍTEK PRO PTÁČKY

VÝROBA KRMÍTEK PRO PTÁČKYŽáci 6. a 7. ročníku vyrobili krmítka pro ptáčky, která následně pověsili na stromy ve školní zahradě. Ptactvo můžeme tedy pozorovat na pozemku školy i v zimě. 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

I přesto, že venku za okny byl mráz a počasí úplně nepřálo procházkám, jsme s VI. S ve čtvrtek 11.1. vyrazili do knihovny na Malém náměstí. Při příchodu nás zarazila cedule „Zavřeno“, ale to bylo jen zdání. Pracovníci knihovny na nás byli připraveni a již nás očekávali. Velmi milé přivítání a přívětivé prostředí knihovny v nás vyvolalo pocit bezpečí. A to bylo pro náš další program stěžejní. Přišli jsme totiž s žáky na vzdělávací program „Gorila a já“. Povídali jsme si o příběhu ve stejnojmenné knize od švédské autorky Fridy Nilsson, která vypráví o dívce Jonně. Ta žije v dětském domově, kde se jí nedostává lásky, ba naopak je šikanována jak od svých vrstevníků, tak od ředitelky domova. Jednoho dne do domova přijede ošklivá, obrovská a špinavá Gorila v otlučeném autě, která Jonnu adoptuje a přiveze si jí do svého domu na skládce. K překvapení všech mluví, a dokonce čte knihy, které jí zabírají značnou část domu. A jak to bylo dál …, to už si musíte přečíst sami. Ale první zdání může někdy klamat.
Interaktivita programu a empatický přístup paní knihovnice byl úžasný. Knihu jsme si samozřejmě museli vypůjčit a už ji ve škole čteme.ADVENTNÍ PROHLÍDKA HRADU

ADVENTNÍ PROHLÍDKA HRADU

Školní družina uskutečnila v pondělí 11. 12. 2023 výlet na hrad Český Šternberk, kde na našich 26 dětí čekala předvánoční a adventní prohlídka. Krásné prostory hradu byly nyní bohatě vyzdobeny ve vánočním stylu. Paní průvodkyně nás svým poutavým vyprávěním zavedla do dávných časů a ukázala nám, jak předvánoční zvyklosti a svátky Vánoc prožívaly děti z rodu Šternberků. Nakonec pod jedním ze stromečků čekaly drobné dárky i pro nás. Zážitky, které si děti odnesly mohou využít i v činnostech družiny, i školy.  


VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK

STÁVKA DNE 27. 11. 2023


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

i když jsme si vědomi složité finanční situace státu i narušení vaší pravidelné každodennosti, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně negativně ovlivnit kvalitu českého školství. Tato opatření se zásadně dotknou i naší školy. Proto se zaměstnanci naší školy rozhodli vstoupit do 1denní stávky. Naše škola, včetně školní družiny a jídelny (školní obědy jsou dětem hromadně odhlášeny), bude v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřena.

Vyjádření stávkového výboru – důvody stávky:

● Dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. Bez nich není možné zajistit odpovídající podmínky a prostory pro výuku či stravování dětí.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky (např. dělené hodiny nebo tandemová výuka).

● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. Toto by se velmi palčivě dotklo právě našeho typu škol.

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Chceme, aby vláda přijala konkrétní opatření ke zlepšení situace ve školství. Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělávání dětí a odpovídající prostředí škol, včetně adekvátního počtu personálních sil, musí být prioritou každého vyspělého státu. Jde o budoucnost našich dětí.

 

Za stávkový výbor ZŠ a PŠ Benešov,

Mgr. Jana Feiglová

Mgr. Ilona Benešová

Mgr. Michaela Pivoňková

Mgr. Radka Svobodová


ŠKOLNÍ VÝDEJNA OBĚDŮ MIMO PROVOZ

Ve středu 15. 11. a čtvrtek 16.11. bude naše školní výdejna z technických důvodů uzavřena. V tyto dny dejte, prosím, dětem dvě svačiny.

Dovážené obědy ze Školní jídelny Karlov jsou všem odhlášeny.


PO STOPÁCH SCHWARZENBERGŮ

PO STOPÁCH SCHWARZENBERGŮ

V říjnu žáci osmé a deváté třídy ZŠ a PŠ Hodějovského prožili nezapomenutelný třídní výlet do lázeňského města Třeboň. Toto putování bylo plné dobrodružství, zábavy a samozřejmě i vzdělání. Po příjezdu do Třeboně jsme byli okouzleni krásou města. První zastávkou byla prohlídka historického centra, kde jsme se dozvěděli o významných událostech a osobnostech spojených s městem, náměstí Zachariáše z Hradce s impozantní renesanční radnicí a kostelem svatého Jiljí.  Cestou kolem rybníka Svět jsme navštívili rodovou hrobku Schwarzenbergů. Zajímavostí byla i Třeboňská rybníkářská soustava, která je zapsaná na seznamu UNESCO a představuje unikátní technické dílo. Žáky nejvíce bavila projížďka parníkem Petr Vok nazvaná „Cesta kolem Světa“.

Celý výlet do Třeboně byl pro nás nezapomenutelným zážitkem. Máme teď bohatší znalosti o historii a kultuře tohoto regionu a zároveň jsme si užili spoustu zábavy a času stráveného s kamarády. Třídní výlet VIII. A do Třeboně nám ukázal, jak krásná a zajímavá místa můžeme objevit i na vlastním území.ŠKOLNÍ JÍDELNA MIMO PROVOZ

Dne 7. 11. 2023 bude Školní jídelna Benešov, Na Karlově 372 - UZAVŘENA z důvodu přerušení dodávek elektrické energie a to od 8 hod. do 12 hod. 
V tento den se nebude vařit a děti nebudou mít oběd.


ŘEDITELSKÉ VOLNO

V době ředitelského volna bude školní družina uzavřena. Do daného termínu se nikdo nepřihlásil.


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z ekonomických důvodů je 29. září 2023 vyhlášeno ředitelské volno. V době ředitelského volna otevřeme školní družinu v čase od 6:45 - 11:40 hodin pro zájemce, kteří se  musí přihlásit nejpozději do pondělí 25.9. 2023. Všem žákům budou na tyto dny odhlášeny školní obědy.Nový školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023.
V tento den končíme v 8:45 hod.
Dětem jsou odhlášeny obědy.
Školní družina nebude v provozu.

V úterý a středu končí výuka takto:
V 11:40 hod. pro přípravný stupeň, speciální třídy a I. stupeň ZŠ
(1. - 5. ročník).
Ve 12:35 hod. pro II. stupeň ZŠ (6. - 9. ročník) a praktickou školu.
V tyto dny bude školní družina v obvyklém provozu.

Ve čtvrtek a pátek již podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Nástěnka

obrázek
VYSVĚDČENÍ ROZDÁME
28. 6. 2024

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy