logotyp

Školní družina

Provoz školní družiny 2020/2021

Školní družina je součástí Základní školy a Praktické školy Benešov. Přijímáni jsou žáci ze základní školy praktické, základní školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální, a to přednostně dojíždějící. 

Žáci jsou do školní družiny přijati na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Rodiče písemně sdělují na omluvném lístku, nebo zápisem v zápisním lístku odchylky od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu než je uvedeno v zápisním lístku.

Vzhledem k okolnostem jsme ve školní družině nuceni v novém školním roce přistoupit k opatřením, která budou pro děti více omezující, avšak jednáme dle doporučení MŠMT a v zájmu zdraví vašich dětí.

Přihlášky do školní družiny přijímáme pouze do čtvrtka 3. 9. 2020 !

Svým podpisem na zadní straně přihlášky potvrzujete, že jste se  seznámili s Vnitřním řádem ŠD a Směrnicí pro poplatky za ŠD. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo je získáte na vyžádání v tištěné podobě ve školní družině.

Odchody žáků ze ŠD budou vzhledem k nové situaci pouze v půlhodinových intervalech, tedy v celou a v půl každé hodiny.

Příjem dětí bude ráno denně od 6.45 hod. do 7.30 hod. a dále od ukončení vyučování do 16.00 hod. (výjimečně do 16.15 hod.).

Pro děti, které odcházejí z družiny samy, jsou k dispozici omluvné lístky, které využijí v případě mimořádného odchodu ze ŠD.

V letošním roce jsme nuceni až do odvolání zrušit všechny kroužky.  Zájmovým činnostem se děti mohou věnovat v rámci své vlastní skupiny.

Také letos Vás žádáme o krabičku kapesníků pro Vaše dítě.  Nejlépe „vytahovacích z krabičky“.

Pro potřeby komunikace se ŠD je vyhrazen telefon: 702 287 007.

První poplatek za ŠD bude vybírán do 14. 9. 2020 u paní účetní.

 

Děkujeme za pochopení, těšíme se na spolupráci.Vychovatelky ŠD:

Hana Dřízhalová, Dis. – vedoucí vychovatelka
Vlasta Levá – vychovatelka
Hana Žáčková – vychovatelka
Martina Posoldová – vychovatelka
Jana Hašková - vychovatelka
Diana Holečková - vychovatelka

Cílem školní družiny je smysluplně vyplnit a zpříjemnit pobyt dětí, které zde čekají na své rodiče, nebo na odchod na dopravní spoj domů. Všechny děti se mohou účastnit činností v kroužcích - vaření, hudebně pohybový, sportovní, Šikulka, keramika. Děti přihlášené do školní družiny mají kroužky zdarma, kromě vaření, kde žáci hradí suroviny. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného času dle jejich věku a požadavků. Dětem poskytujeme relaxaci po vyučování, vedeme je k všestrannému rozvoji osobnosti, aby co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole a v životě kladeny. Našim nejmenším, pro které je přechod do školního prostředí náročný, je určen režim zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení, povídání a podobně. Starší a zdatnější děti jsou již více zapojovány do pracovních dovedností, pohybových aktivitit a činností, které odpovídají jejich schopnostem a zájmům.

 

Nástěnka

obrázek
Vysvědčení rozdáme ve středu 30. června 2021.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy