logotyp
Login

Školní družina

Provoz školní družiny 2019/2020

Školní družina je součástí Základní školy a Praktické školy Benešov. Přijímáni jsou žáci ze základní školy praktické, základní školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální, a to přednostně dojíždějící. 

Žáci jsou do školní družiny přijati na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Rodiče písemně sdělují na omluvném lístku, nebo zápisem v zápisním lístku odchylky od docházky žáka, odchod žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu než je uvedeno v zápisním lístku.

Ranní provoz – denně od 6:45 do 7:40 hodin. 
Odpolední provoz – denně od 11:40 do 16:15 hodin.

Děti přichází do školní družiny ihned po vyučování pod dohledem paní učitelky. Poplatky za školní družinu určuje Směrnice o poplatcích ŠD.

Vychovatelky ŠD:

Hana Dřízhalová, Dis. – vedoucí vychovatelka
Vlasta Levá – vychovatelka
Hana Žáčková – vychovatelka
Martina Posoldová – vychovatelka
Jana Hašková - vychovatelka
Diana Holečková - vychovatelka

Cílem školní družiny je smysluplně vyplnit a zpříjemnit pobyt dětí, které zde čekají na své rodiče, nebo na odchod na dopravní spoj domů. Všechny děti se mohou účastnit činností v kroužcích - vaření, hudebně pohybový, sportovní, Šikulka, keramika. Děti přihlášené do školní družiny mají kroužky zdarma, kromě vaření, kde žáci hradí suroviny. Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného času dle jejich věku a požadavků. Dětem poskytujeme relaxaci po vyučování, vedeme je k všestrannému rozvoji osobnosti, aby co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole a v životě kladeny. Našim nejmenším, pro které je přechod do školního prostředí náročný, je určen režim zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení, povídání a podobně. Starší a zdatnější děti jsou již více zapojovány do pracovních dovedností, pohybových aktivitit a činností, které odpovídají jejich schopnostem a zájmům.

Kroužky při školní družině:

VAŘENÍ - MARTINA POSOLDOVÁ
V tomto kroužku si děti osvojují základní postupy při přípravě jednoduchých pokrmů studené a teplé kuchyně, osvojují si základy bezpečnosti a hygieny při práci v kuchyni. Učí se obsluhovat jednoduchá kuchyňská zařízení, dodržují pravidla správného stolování. Uvařené pochoutky si děti společně snědí, nebo se jimi pochlubí rodičům.

SPORTOVNÍ - JANA HAŠKOVÁ
Pro sportovní a pohybové hry využíváme novou, velmi moderní tělocvičnu a krásné venkovní hřiště. Máme k dispozici i nové sportovní vybavení. Hrajeme většinou kolektivní míčové hry. Přijímáni jsou především starší žáci.


HUDEBNĚ POHYBOVÝ – PINOCCHIO - JANA HAŠKOVÁ
Náplní kroužku jsou kondiční, lehce posilující cvičení, relaxace, protahovací cviky, rytmické a taneční prvky při hudbě. Cvičíme s náčiním – míči, obručemi, gumami, švihadly. Zařazen je i pohyb v přírodě – pohybové a míčové hry na školním hřišti, běhy. Přijímáni jsou především mladší žáci.

ŠIKULKA – VLASTA LEVÁ
V tomto kroužku jde o rozvoj dovedností pracovních, estetických, ale také o vzájemnou pomoc, soutěživost, pohotovost, návyk šetření materiálem. Děti pracují s různými materiály - papírem, textilem, přírodninami, kartonem, dřevem, plasty, netradičně zpracovávají zbytkový materiál. Učí se novým výtvarným technikám a postupům - koláž, tisk, vystřihovánky, ubrousková technika, šití, vyšívání. Tematicky využíváme různé svátky, tradice a události (Vánoce, Velikonoce, Svátek matek, Den učitelů, Den dětí, olympiády). Zapojili jsme se do akcí města – „Zdobíme stromečky, rozezní se zvonečky" a „Velikonoční strom". Vytváříme vánoční přáníčka pro důchodce, přáníčka ke Dni učitelů. Děti vyrábějí různé drobné dárky, ozdobné předměty z velké části se podílíme na výzdobě školní družiny i celé školy. Děti mají radost, když vidí svá "dílka" vystavená.

KERAMIKA – HANA DŘÍZHALOVÁ
V tomto kroužku si děti zábavnou formou vytvářejí keramické předměty a dárky, které dělají radost nejen rodičům. Procvičují si jemnou motoriku, estetické cítění, mají prostor pro vlastní fantazii a prožívají radost a spokojenost ze své tvořivé práce. Nenásilnou formou se učí pracovat s keramickou hlínou a nejrůznějšími tvořítky, razítky, otisky různých předmětů, s engobami (barvami) a glazurami, znají techniku spojování tvarů a umějí postupovat při tvorbě prostorových tvarů, např. hrnečku, misky, postavičky. Učí se také samostatně udržet pořádek na pracovišti a uklidit si své pracovní místo.

Nástěnka

obrázek
Na základě metodického doporučení MŠMT bude naše škola od 1.6. 2020 otevřena.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy