logotyp
Login

Archiv


Otevřeno budeme mít od 13.00 do 16.00.
Těšíme se na vaši návštěvu !

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26.11. 2014


Otevření výdejny školních obědů v budově školy

Otevření výdejny školních obědů v budově školy5. 1.  2015 se otevřela a uvedla do provozu výdejna školních obědů v budově školy. 

Výdejna vznikla za podpory zřizovatele, tj. města Benešov.
Obědy jsou dováženy ze školní jídelny Na Karlově v Benešově. Platba obědů a odhlašování stravného je možné pouze v kanceláři  Školní jídelny Na Karlově nebo telefonicky na čísle 317 723 543.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.  TŘÍDY

pro školní rok 2015/2016 se koná

 

29. ledna 2015 od 14 do 17 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9. 2008 do 31.8. 2009 v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese svůj OP, rodný list dítěte a aktuální písemné doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání.

 

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření PPP nebo SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Zápis do 1. třídy - seznam přijatých uchazečů

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Školní rok 2015/2016


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Benešov, Konopišťská 386.

Seznam uchazečů

 

Uchazeč    Výsledek řízení


01    přijat/a

 

 

Datum zveřejnění
2. 2. 2015

Barevná diskotéka

Barevná diskotéka30.3. 2015 jsme ve škole měli barevnou žlutozelenou diskotéku. Zúčastnila se celá škola. Moc se nám to líbilo.
SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE

21.4. 2015 proběhnou ve škole sportovní hry. Celý den se bude soutěžit v běhu, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Zahájení bude v 8.00 hodin, plánované ukončení v 11.40 hodin.


RODIČOVSKÉ SCHŮZKY 21. 4. 2015

V úterý 21. 4. se od 15.00 - 16.00 hodin  konají v budově školy rodičovské schůzky, kde budou rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí.

Den otevřených dveří a 60 let školy

Den otevřených dveří a 60 let školy

26.11. 2015 pořádá škola Den otevřených dveří spojený s výstavou k 60. výročí založení školy.

Zájemci si budou moci prohlédnout prostory školy, práce našich žáků a zakoupit si naše výrobky. Bude otevřeno od 10 do 17 hodin.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás !

Ředitelské volno

Z provozních důvodů bude v pondělí 21. prosince 2015 a v úterý 22. prosince 2015
ředitelské volno.

V tyto dny bude pro zájemce při minimálním počtu 6 žáků otevřena školní družina (7.45 – 12.00). V případě nižšího počtu zájemců družina v provozu nebude.

 

Na dny ředitelského volna bude všem žákům odhlášen oběd. V tyto dny nemají žáci nárok na dotované stravné. V případě zájmu je potřeba jídlo individuálně objednat ve školní jídelně Na Karlově, kde si žák objednaný oběd musí i vyzvednout. Cena nedotovaného oběda je 60 Kč.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY (školní rok 2016/2017)

se koná 28. ledna 2016 od 14 do 16 hodin v budově školy v Konopišťské ulici.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2009 do 31.8.2010 v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese svůj OP, rodný list dítěte a doporučení k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 
školní rok  2016 - 2017
 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Benešov, Konopišťská 386.
 
Seznam uchazečů
  
 
Uchazeč         Výsledek řízení
01                   přijat/a
 
02                   přijat/a
 
03                   přijat/a

Datum zveřejnění: 8. 2. 2016
  

MAŠKARNÍ KARNEVAL

 

MAŠKARNÍ   KARNEVAL

 

pátek 19. 2. 2016 od 9:00 hod.

ZŠ a PŠ Benešov, Konopišťská 386

 

VŠICHNI V  MASKÁCH!

 

( hudba, tanec, tombola, soutěž masek, hry a soutěže, občerstvení )

 

Sportovní hry - okresní kolo

Sportovní hry - okresní kolo5. 5. 2016 naše škola pořádala oktesní kolo lehkoatletického čtyřboje žáků základních škol praktických.

Velký úspěch našich žáků v Oblastním kole dopravní soutěže mladých cyklistů

Velký úspěch našich žáků v Oblastním kole dopravní soutěže mladých cyklistůDne 14. září  se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž byla vypsána pro okresy Příbram, Benešov a Praha –západ. .  Akce probíhala na dětském dopravním hřišti v Příbrami. V oblastním kole absolvovali čtyři soutěžní disciplíny. Procvičili si pravidla provozu na pozemních komunikací- písemný test, pravidla provozu v praxi na cvičném dopravním hřišti, jízdu zručnosti a zásady poskytování první pomoci. Naše škola se umístila v mladší kategorii na druhém místě a ve starší kategorii dokonce na místě prvním.
Akce proběhla ve velmi příznivém počasí a byla důkladně připravena. Vítězové dostali pěkné ceny, občerstvení a ještě po závodě si mohli všichni účastníci užívat dopravní hřiště pod dozorem městské policie Příbram.
 

Mobilní dopravní hřiště

Mobilní dopravní hřiště

Ve dnech 10. – 12. 10. 2016 nám bylo do školy zapůjčeno mobilní dopravní hřiště ve spolupráci zřizovatele a Městské policie Benešov. Ta nám také umožnila pod odborným dohledem prakticky vyzkoušet běžné dopravní situace z pohledu chodců i řidičů. Děti se pohybovaly na reálném modelu přechodů pro chodce a silnic. Vytvářely se různé dopravní situace, se  kterými se  jako chodci, řidiči kol a později i řidiči motorových vozidel ve svém životě setkají. Přístup policie a nácvik na reálném modelu dopravního hřiště se žákům všech věkových kategorií líbil, proto bychom rádi tuto akci zopakovali. Praktické návyky by mohly mít  dlouhodobější vliv na vyšší bezpečnost dětí v dopravě.                                                        

 

Den otevřených dveří 23.11. 2016

Den otevřených dveří 23.11. 2016

23. 11. 2016 se škola otevřela veřejnosti. Od 10.00 - 17.00 hodin bylo možné navštívit školu, podívat se do výuky, prohlédnout si vybavení školy, seznámit se s různým typem pomůcek a učebnic,  které jsou využívány při plnění jednotlivých vzdělávacích programů. Bylo možné i vidět výrobky žáků z hodin pracovního vyučování.

Mikuláš 5.12. 2016

Mikuláš 5.12. 2016

Mikuláš obcházel s hodným andělem a dvěma čerty celou školu. Nadílka nejprve proběhla v budově v ulici Hodějovského a pak i v hlavní budově v ulici Konopišťské. Celý průběh nadílky vedl Mikuláš, předčítal z knihy dobré skutky, ale i zazlobení. Čerti byli hrůzostrašní tak, jak jim to předepisuje „peklo“. Anděl se u Mikuláše i pekla za všechny přimlouval. Nadílka proběhla ve výborné atmosféře a Mikuláš slíbil, že příští rok přijde zase. 

Vánoční besídka 21.12. 2016

Vánoční besídka 21.12. 2016

Letos jsme uspořádali společnou vánoční besídku pro všechny žáky školy. Jednotlivé třídy si připravily krátká vystoupení, básničky a písničky k tématu adventu a nadcházejících Vánoc. Všichni žáci se pečlivě připravili, což bylo patrné na všech vystoupeních. V průběhu besídky se nikdo nenudil a všichni se dobře bavili. Besídka měla úžasnou odezvu u dětí i dospělých. Pro velký ohlas budeme besídku v příštím roce pořádat i pro rodiče a veřejnost. Musíme se pochlubit !


Den otevřených dveří

 

15. 2. 2017

Zájemci si budou moci prohlédnout prostory školy, pomůcky, vybavení i práce našich žáků. V případě zájmu bude možnost podívat se do výuky.

Bude otevřeno od 10 do 16 hodin.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás !

 

Výlet na Monínec 1. 2. 2017

Výlet na Monínec 1. 2. 2017

 Letošní pravá ladovská zima inspirovala žáky a učitele naší školy k návštěvě Lyžařského střediska Monínec, abychom si zde užili zimní radovánky.  Středisko poskytlo plné vyžití všem žákům podle jejich možností a výkonnosti.  Nejmenší žáci bobovali u spodní stanice lanovky- M2. Skupinka větších žáků vyšla až k hotelu Monínec, který poskytuje z terasy výjimečný panoramatický výhled na Sedlecké údolí.  Vybraní sportovci se vydali po „zelené“ až k horní stanici lanovky a dále vystoupili na Javorovou skálu vysokou 723m – nejvyšší horu Středočeské pahorkatiny. Před odjezdem se ještě všichni stihli příjemně občerstvit.  Na zpáteční cestě autobusem do školy panovala výborná nálada z příjemně prožitého dne. 

OTVÍRÁME PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ SPECIÁLNÍ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,                                                                                

 

naše škola v rámci rozšiřování služeb a péče o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude otvírat pro školní rok 2017-2018 třídu (skupinu) přípravného stupně základní školy speciální. Škola je plně vybavena pro účely tohoto stupně vzdělávání, pedagogové školy mají odpovídající kvalifikaci a zejména pedagogickou zkušenost a odbornost.

Přípravný stupeň základní školy speciální umožňuje  přípravu na vzdělávání předškolním dětem se středně těžkým, těžkým stupněm mentálního postižení, postižením více vadami a autismem. Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí v době před nástupem k povinnému vzdělávání.
O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky.

Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše tři školní roky. Ve třídě je snížený počet dětí (4 – 6).
Cílem vzdělávání v přípravném stupni je především: navázat na rodinnou výchovu, zajistit dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu, maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dítěte a respektovat jeho individuální zvláštnosti.

Základem je individuální přístup ke každému dítěti.

Přípravný stupeň má vlastní vzdělávací program.

 

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Mgr. Ludmila Králová, ředitelka školy

tel. 739 090 059

tel. 317 723 784

Ohlédnutí za zimou

Ohlédnutí za zimou

V době příchodu nesmělého jara si ještě ve fotografiích vzpomeneme na velmi příznivou zimu pro provozování všech zimních sportů. Příznivé sněhové podmínky nás opakovaně vylákaly na svahy v parku Konopiště, také jsme navštívili rekreační středisko Monínec a dokonce jsme si vlastními silami vytvořili mini bobovou dráhu na školním hřišti. Zimní sporty jsou prima, ale teď už se těšíme na příchod jara. 

Školní karneval - 3. 3. 2017

Školní karneval - 3. 3. 2017

Konec masopustu oslavila naše škola školním masopustním rejem. Pojali jsme ho velmi originálně ve stylu plesu. Žáci vyšších ročníků se mohli ukázat ve společenském obleku. Děvčata vytáhla sukně nebo šaty a moc jim to všem slušelo. Menší děti mohli jí tradičně za princezny a prince nebo v libovolném kostýmu. Užili jsme si společenské soutěže i tance v párech. Akce zvýšila mezi žáky povědomí o společenském chování a etiketě. 

Den v modrém

Den v modrém

V pátek 31. 3. 2017 si žáci a učitelé připomněli světový den autismu, který připadá na 2. dubna. Tuto akci pořádáme již několik let jako akt porozumění dětem s PAS. Naše škola vzdělává děti s poruchou autistického spektra, máme s touto problematikou nemalé zkušenosti, které se snažíme předávat dál a pomáhat tak dětem i rodinám těchto dětí.

Proč den v modrém? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření. To je jedna z oblastí, kde mají lidé s PAS největší potíže. Pedagogická práce s těmito žáky, ale i s ostatními žáky s kombinovaným postižením je nedílnou součástí  vzdělávacích činností v naší škole. Učíme zde žít děti a jejich rodiny každodenní život. A že je jejich svět tak trochu jiný? To poznáváme a řešíme při každodenní práci a to nejen v prostředí školy, ale i na vycházkách a na výletech.

Za odměnu za sněhem 7.2. 2018

Za odměnu a za sněhem se naše škola vypravila v měsíci únoru již tradičně do zimního lyžařského střediska Monínec na Javorové skále. Cílem bylo alespoň na chvíli zažít atmosféru horského prostředí a zařádit si na zasněženém svahu určeném pro sáňky a boby. Větší žáci vystoupali až na nejvyšší bod Javorové skály, rozhlédli se po Sedleckém údolí a navštívili starou poštovnu převezenou z hory Sněžka. Prošli jsme si také vesničku Ounuz, kde se natáčel film „Honza málem králem“. Na závěr si děti užily pohostinství tříhvězdičkového hotelu Monínec. Vzhledem k letošní zimě skoupé na sníh jsme si akci parádně užili a budeme se těšit na další podařené akce.

Hodina pohybu denně - projekt škol Města Benešov

HODINA POHYBU DENNĚ

Workshop 3.4.2018 od 16.30 hod Sportovní hala ZŠ Dukelská Benešov

Informace pro rodiče:

Před zápisem do 1. třídy 2018-2019, do všech mateř­ských školek, sportovním klubům Města Benešov a jejich členům.

Těši se na Vás

 1. Milan Hnilička poslanec parlamentu ČR

 2. Karel Poborský fotbalový internacionál a patron

 3. Michal Ježdík basketbal

 4. Antonín Barák reprezentační trenér U15

 5. Michal Prokeš technický ředitel FAČR

 6. Petr Hostek starosta Benešova

 7. ředitelé ZŠ Dukelská, ZŠ Jiráskova a ZŠ Karlov

   

Unikátní projekt škol Města Benešov od školního roku 2018-2019.

Nástěnka

obrázek
TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov
 • image 32
 • image 33
 • image 34
 • image 35
 • image 36

Created by © 2014/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy