Jméno:
Heslo:

Aktuálně z naší školy

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez účasti dětí 15. a 22. dubna 2020  od 10.00 – 12.00 hodin.

Prosíme rodiče, aby s předstihem kontaktovali školu a domluvili se na přesném postupu.

Kontakt: 739 090 367

Všechny děti k zapsání do školy musejí mít platné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání do našeho typu školy, tj. do školy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.


Informace pro rodiče - ošetřovné

Vážení rodiče,

níže je odkaz na stránky České správy sociálního zabezpečení – informace ohledně tiskopisu žádosti  o ošetřovné, které může požadovat rodič dítěte v karanténě. Potvrzení vydává škola. 

Kontakt do školy:

317 723 784
739 090 367
733 533 059

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Rozšiřující nové informace najdete na:

https://www.benesov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=219&id=86445&p1=39411

Určené školy vykonávající nezbytnou péči o děti ve věku od 3 - 10 let

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1)  vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9  zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020  tato vzdělávací zařízení:
Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, e-mail:   info@mskohoutek.cz
Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č.  733 712 260, e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz 
Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.
Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

Mgr. Ivana Kárová, v. r.
vedoucí OŠKS

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vážení klienti,
od pondělí 16. března 2020 je Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Praktické škole Benešov, Hodějovského 1654, uzavřeno na dobu neurčitou. Zároveň Vás chceme informovat, že až do odvolání nepřijímáme nové žádosti o poskytnutí poradenské služby. Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření, přeobjednáme a budeme je dle situace telefonicky kontaktovat.

Vyhlášení nouzového stavu v ČR

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR je škola pro žáky uzavřena. Pedagogové  připravují přehled učiva pro domácí výuku žáků. Rodiče si mohou toto učivo vyzvednout osobně ve škole ve středu 18. března 2020 v době od 9:00 do 12:00 hodin, nebo po telefonické dohodě, případně e-mailem.

Karneval

Karneval

Karnevalem žila 7. února celá škola. Až na pár méně odvážných vyučujících jsme se vyřádili všichni - žáci, učitelé, asistentky i paní uklízečka. Ukázali jsme, že si společně umíme hrát!

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

Hrajeme si v Panteonu. Tak se jmenoval interaktivní edukační program, který nás provedl příběhem Panteonu Národního muzea. Poznali jsme práci sochařů a malířů, hravým způsobem nás seznámili s několika významnými osobnostmi, jejichž sochy jsou v Panteonu umístěny. Prohloubili jsme si základní povědomí o kultuře a umění naší vlasti. Navštívili jsme také kupoli budovy Národního muzea a prohlédli si Prahu z výšky. Zopakovali jsme si pravidla cestování vlakem a chování v dopravních prostředcích. Spokojenost a radost z lednového výletu jsme měli všichni.

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne s paralympijským sportem BOCCIA se uskutečnilo ve středu 15. ledna 2020. Naši školu navštívili žáci 4.ročníku ZŠ Jiráskova a společně jsme si zasoutěžili u nás - v nové tělocvičně. Při hře panovala přátelská atmosféra. Přidělili jsme titul Král a Královna v boccie a rozdali diplomy nejlepším týmům. Gratulujeme všem zúčastněným a sportu zdar.

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark

Ve středu 11. prosince v odpoledních hodinách se znovu otevřely dveře naší základní školy a všichni byli vítáni. Začal náš první předvánoční jarmark. Každá třída se už od konce listopadu pilně připravovala. Děti vyráběly přáníčka, svícny, adventní věnce, drobné keramické dárky a pekly perníčky. Do příprav se také dobrovolně zapojily i šikovné maminky. V prostorách jídelny, kde jsme výrobky umístili, se podařilo vykouzlit vánoční atmosféru. Tichounce hrály koledy a děti nabízely vystavené zboží. Každý, kdo se zastavil, si odnášel nějakou drobnost.

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 5. prosince bylo v naší škole rušno. Někteří učitelé a také žáci 8. a 9. třídy si připravili skvělé kostýmy a v roli Mikuláše, čertů a anděla navštívili všechny třídy, aby se dověděli, jak se děti k sobě chovají a jak se připravují na vyučování. Ve všech třídách mohli rozdat odměny v podobě bonbonů, lízátek a sušenek, ale také uhlí, jak nám říká tradice. Děti měly připravené básničky a písničky a tím si mikulášskou družinu udobřily.

Exkurze v Kunicích

Exkurze v Kunicích

Dnes 21. listopadu jsme navštívili den otevřených dveří v Kunicích. Vyzkoušeli jsme si práci kuchaře, cukráře, floristy, prodavače i pečovalele. Děkujeme Střední škole řemesel Kunice za pěkné a srdečné přijetí.

Turnaj v Boccie v Tloskově

Turnaj v Boccie v Tloskově

Ve středu 13. listopadu se uskutečnil tradiční podzimní turnaj v Boccie v Tloskově. Bývalí žáci praktické školy obsadili krásné druhé místo a současní studenti se umístili těsně pod stupni vítězů na 4. místě. GRATULUJEME všem zúčastněným!

Den otevřených dvěří

Den otevřených dveří v CSS Tloskov

Den otevřených dveří v CSS Tloskov

Dne 3. října 2019 jsme se čtyři speciální třídy z naší školy zúčastnily dne otevřených dveří v CSS Tloskov. Centrum sociálních služeb nabízí široké veřejnosti různorodé aktivity a služby pro žáky a dospělé se speciálními potřebami: denní stacionář, různé druhy terapií, rehabilitační služby, ale i keramické, textilní a papírové dílny, ve kterých jsme se byli podívat i my. Byli jsme nadšení výrobky klientů a jejich vychovatelů, kteří svojí kreativitou, láskou a pečlivým přístupem vytvářejí srdci milá umělecká díla. Moc jim v tomto úsilí fandíme a přejeme ještě hodně optimismu, sil a radosti do dalších let v jejich práci.

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Na začátku školního roku 19. září se již tradičně naše škola zúčastnila oblastního kola "Dopravní soutěže mladých cyklistů" v Příbrami. Do soutěže jsme nasadili dva týmy. Jeden v kategorii starších žáků a jeden v mladších žácích. Překvapení nastalo v mladší kategorii, ve které naše družstvo skončilo na druhém místě i přes to, že jsme měli celkově nejmladší závodnici, která zatím na kole neumí jezdit a odjela soutěž na koloběžce. Starší žáci byli čtvrtí ze sedmi. Všem zúčastněným patří poděkování za reprezentaci a odpovědný přístup k soutěži.

Dopravní hřiště patřilo našim žákům

Dopravní hřiště patřilo našim žákům

Krásný slunný den už od rána, dvě početné skupiny nadšených dětí, dopravní hřiště plné značek, semaforů a hlavně kola, koloběžky a motokáry všech velikostí, barev a vybavení…
Poučení o bezpečném chování cyklistů i chodců si zopakovali žáci během krátké instruktáže s p. Andreou Koubovou, která o nás celé dopoledne vlídně pečovala. Pak už jen vybrat dopravní prostředek, nasadit přilby a šlápnout do pedálů.
Takto probíhala ve čtvrtek 5. září výuka žáků na dětském dopravním hřišti Na Sladovce. Cestou ze školy a zpět jsme také prakticky procvičovali chůzi městem v útvaru ve dvojicích. V rámci prevence v dopravní výchově je takto prožité dopoledne tím nejlepším způsobem, jak v dětech upevňovat důležité návyky, a tak je chránit před možnými riziky v dopravě.

Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

Dne 2. září 2019 jsme poprvé zahájili školní rok v nové škole v Hodějovského ulici v Benešově, a tak započali výuku celého školního roku 2019/2020.
Ačkoliv tento den příliš slunný nebyl, natěšené a zvědavé žáky v doprovodu rodičů přivítali s úsměvem třídní učitelé s vedením školy, asistenti, vychovatelky školní družiny i nepedagogičtí pracovníci v nové moderní škole, které by se bez nadsázky mohlo přezdívat „sluníčková“.
Posuďte sami ve fotogalerii

Nástěnka

obrázek
Z rozhodnutí vlády ČR se od 11.3. 2020 až do odvolání ruší přímá výuka ve všech školách!

Zápis do 1. ročníku se koná 15. a 22. 4. 2020.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
Základní škola a Praktická škola Benešov

Created by © 2014/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy